Sağlıklı Gıda

SAĞLIKLI GIDA

 AMAÇ :

Katılımcıları, gıda, gıdanın sağlıkla ilişkisi ve sağlıklı gıda tüketimi hakkında bilgilendirmek.

 ÖĞRENİM HEDEFLERİ :
 Gıda ve gıda türlerini söyleyebilme,
 Gıda, sağlık ilişkisini ve önemini açıklayabilme,
 Gıda temizliğinin nasıl yapılacağını söyleyebilme,
 Gıdaları koruma ve saklama yöntemlerini sayabilme,
 Gıda güvenliği ve gıda zehirlenmesi konusunda neler yapılabileceğini söyleyebilme.

GIDA NEDİR?

 İnsanlar tarafından yenilip içilebilen maddelere gıda denir.

İnsan yaşamı boyunca ortalama 70 bin kez yemek yer, bu da yaklaşık 60 ton gıda demektir. Tabii, bu miktardaki gıdanın büyük bir kısmı beslenmek yani
gıdaların içerisinde bulunan besin ögelerinden yararlanmak amacıyla tüketilir.

GÜVENLİ GIDA

 Her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak tüketime uygun hale getirilmiş gıdadır.

GIDA GÜVENLİĞİ

 Tüketilen gıdanın sağlığa zarar vermemesidir.
 Ürünün, sağlık tehlikesi yaratabilecek kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkilerden korunmasıdır.
 Gıda kaynaklı hastalıklar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığında özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamilelerde ciddi bir tehlike oluşturmaktadır.


Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu