Recall Karar Aşamaları

1. Ürün şikayetinini alınması

2. İlgili ürün detaylarının araştırılması ve temini

3. İlgili amirin durum ile ilgili bilgilendirilmesi

4. Ön risk değerlendirme

4.a. sağlık tehlikesi olmadığının saptanması

4.b. Şikayetin kalite şikayeti yada kalite geri beslemesi olarak değerlendirilip muamele edilmesi.

5. Ön risk değerlendirme sonucu sağlık tehlikesi belirlenmesi

5.a. Firma üst yönetiminin durum ile ilgili bilgilendirilmesi

5.b. Yasal yetkililerin durum ile ilgili bilgilendirilmesi

6. Recall planı oluşturulması

7. İlgili ürünün dağıtımının durdurulması

8. İlgili ürünle ilgili analizve bilimsel çalışmaların başlatılması

9. Ürünle ilgili tüm dağıtım noktalarına dair izlenebilirlik kayıtlarının toplanması

10. Ürünle ilgili diğer müşteri ve tüketici gerei besleme bilgilerinin toplanması

11. Toplanan verilere göre asıl risk analizi yapılması

12. Asıl risk analizine göre sağlık riski tespit edilmemesi

12.a. Şikayetin kalite şikayeti yada kalite geri beslemesi olarak değerlendirilip muamele edilmesi.

13. Asıl risk analizine göre sağlık riski tespit edilmesi

13.a. Ürünün tüketicilere dağıtımı yapıldı ise recall başlatılması

13.b. Ürünün tüketicilere dağıtımı yapılmadı ise ürün geri çekme işleminin başlatılması

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu