Rapor Yazım Kuralları ( Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü )

Gazi Üniversitesi Teori Kimya Mühendisliği Bölümü Bu bölümde deneyin yürütülmesinde kullanılan Km 380-Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I teknik ve/veya yöntemi kavramak için gerekli ve hesaplamaların yürütülmesine yol gösteren teorik ön bilgi kısaca verilmelidir (ilgili kaynaklara atıf yapılarak). RAPOR YAZIM KURALLARI Deneysel Rapor aşağıdaki bölümlerde oluşmalıdır. Kullanılan deney düzeneği (şekil yardımı ile) ve Kapak Sayfası deneysel çalışma yöntemi açıkça belirtilmelidir. Veri Sayfası Bu sayfada aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır Deney esnasında kaydedilen orjinal veriler a) Ders adı ve kodu raporun ekler bölümünde sunulmalıdır. Bu b) Deney adı ve numarası verilerin yeniden düzenlenmiş hali burada c) Öğrenci isimleri ve grup numarası (hesaplamaların başında) verilmelidir. d) Öğretim üyesinin adı e) Rapor teslim tarihi Hesaplamalar Özet > Tüm hesaplamalar yapılmalı ve temiz ve Deneyin amacı ve önemi, kullanılan yöntem düzenli bir şekilde yazılmalıdır. Bu bölümde ve/veya donanım ve deney sistemi/düzeneğinin yalnızca bir adet örnek hesaplama verilmelidir. karakteristiği, deney şartları, deneysel Değişik parametre değerlerinde yapılan parametreler ve sonuçlar (kalitatif ve/veya hesaplama ayrıntıları bu bölümde atıfı yapılarak kantatif olarak) verilmelidir. Özet basit ama ekler bölümünde sunulmalıdır. Gerek duyulduğu çalışma içeriğini tanımlayıcı şekilde tam taktirde hesaplamaların sonucu tablolar halinde olmalıdır. Bulgulardan varılan sonuçlar sunulabilir. belirtilmelidir. Grafik ve Tablo sunumları İçindekiler > Tüm hesaplamaların sonuçlarını içeren tablo İçindekiler listesi okuyucunun raporda hangi ve grafikler ilgili bölümlerde sunulmalıdır konuların işlendiğini görmesini sağlayan ve hangi > Her bir çizelge okuyucunun kolayca konuların hangi sayfalarda yer aldığını gösteren görebileceği şekilde düzenlenmelidir. Çizelge bir kaynaktır. Ana başlıklar büyük harflerle, alt bir numara ve çizelgeyi tam olarak tanımlayan başlıklar küçük harflerle verilerek birbirinden bir ana başlıkla gösterilmelidir ve bu çizelgenin ayırılmalıdır. Raporda yer alan ayrı bölümlerin üstüne yazılmalıdır. başlıkları ve tüm alt başlıklar bölüm numaraları > Eğer sonuçlar grafiksel gösterimi ile içindekiler bölümünde verilmelidir. isteniyorsa, kolayca okunabilecek mantıklı bir ölçek kullanılmalıdır. Eksenler düzgün bir Çizelgeler Listesi şekilde birimleri de içererek yazılmalı ve Şekiller Listesi numaralandın lmalıdır. Grafiğin ismi o grafiğin kendini açıklayacak şekilde açık olmalı ve Giriş grafiğin altına yazılmalıdır. Veri noktaları bir sembolle (daire, kare, üçgen v.b) Yapılan çalışmanın ne amaçla yapıldığı ve gösterilmelidir. Aynı grafik üzerinde birden raporda ne tür bilgi ve verilerin sunulduğu Raporun bu bölümünde yer alır. fazla veri grubunun çizilmesi gerekiyorsa herbiri için farklı sembol kullanılmalıdır. Eğriler elle değil, eğri cetveli ile çizilmelidir. Deneysel verilerin teorik bir eşitlik ile karşılaştırılması durumunda, teorik eşitliği çizmek için kullanılan Terimler Dizini noktalar grafik üzerinde gösterilmez. > Çizelge Bu, ayrı ayrı başlıklar altında kullanılan ve Grafik başlıkları harfi harfine Çizelgeler ve sembollerin, üst simge ve alt simgeleri ile Şekiller listesinde verilmelidir. bunların açıklamalarını ve birimlerini gösteren bir listedir. Bu liste alfabetik sırada Bulgular ve Tartışma sunulmalıdır. Yapılan çalışmanın amacına yönelik olarak Kaynaklar çalışmadan elde edilen sonuçlar irdelenerek tartışılmalıdır. Literatürden ve teoriden Raporun hazırlanmasında faydalanılan kitap, beklenen veriler ile deneysel sonuçların dergi v.b. kaynaklar listelenmelidir. tutarlılığı kantatif ve/veya kalitatif olarak incelenmelidir. Elde edilen sonuçların 1. Alberty R.A., “Physical Chemistry”, uygulanabilirliliği tartışılırken bunların 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., 169-171 güvenirliliği ve mevcut deneysel hataların (1996). sonuçlar üzerine etkileri tartışılmalıdır. 2. Sorner, M, and Strom, K.H.U, “Estimation of Hesaplamalarda yapılan varsayımlardan mutlaka equation of state parameters for 1,1,1,2- söz edilmeli ve geçerliliği tartışılmalıdır. tetrafluoroethane in a modified Benedict- Bulgular tablo ya da grafik ile verilmeli ve Webb-Rubin equation, Can. J. Chem. Eng. 73, tartışılırken en uygunu seçilmelidir. 854-861, (1995). 3. Tien, C.L., Chung, K.S.A., “Vertical Two- Sonuçlar Phase Countercurrent Flooding”. In Heat Transfer in Metallurgical Systems, Spalding, Veriler ve kalitatif/kantatif sonuçların kısa bir D.B., Afgan, N.H., Eds., Hemisphere, özeti verilmelidir. Deneysel çalışmadan varılan Washington, 579-582 (1981). sonuçlar belirtilmelidir. 4. http://www.aiche.org/careerservices/ manage/engethics.htm Öneriler Ekler Daha sağlıklı ve güvenilir veri alabilmek için öneriler yapılmalıdır. Farklı deneysel yöntemler Bu bölüm hesaplamalarda ve karşılaştırmalarda verilmelidir. Varsa, deneysel hataların kullanılan diğer bilgi ve verileri (literatürden azaltılmasına yönelik öneriler verilebilir. alınan veriler; fiziksel özellikler, nomogramlar, grafikler v.b.) içermektedir. Örnek hesaplama hariç, diğer hesaplar ekler bölümünde sunulmalıdır. Eklerde bulunan her türlü bilgiye raporun ana gövdesinde atıf yapılmalıdır. DERS KİTAPLARI ve KAYNAKLAR • Akovalı, G., Aras, L., & Küçükyavuz, Z., “Physical Chemistry Laboratory”, M.E.T.U., Ankara, 1986. • Atkins, P., “Physical Chemistry”, W. H. Freeman Co., London, 1999. • Barrow, G., “Physical Chemistry”, 6th ed., McGraw-Hill, London, 1996. • Daniels, F., & R.A. Alberty, “Physical Chemistry”, 4th ed., John Wiley & Sons Co., New York, 1972. • Geankoplis, C.J., “Transport Processes and Unit Operations”, Prentice-Hall, 1993. • Levine, I.N., “PhysicalChemistry”, 5th ed., Mc Graw Hill, New York, 2001. • McCabe W.L. and J.C. Smith, Unit Operations of Chemical Engineering, 55th ed., McGraw- Hill, London, 1993. • Moore, W.J., “PhysicalChemistry”, 4th ed., Prentice Hall, London, 1972. • Sandler, S., ” Chemical and Engineering Thermodynamics”, 3rd ed., Willey, 1998. • Silbey, R.J. and Alberty, R.A., “Physical Chemistry”, 3rd ed., Wiley, 2000.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu