Pulsed Electric Field Tekniği İle Yağ Veriminin ve Kalitesinin Arttırılması

Pulsed Electric Field Tekniği İle Yağ Veriminin ve Kalitesinin Arttırılması

PULSED ELECTIC FIELD (PEF) TEKNİĞİ
Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan PEF tekniği, bitki dokusundaki membran geçirgenliğinin elektrik uygulaması ile arttırıldığı ve ısıl işlem içermeyen bir tekniktir.
PEF uygulaması ile hücre matrisinin geçirgenliği değiştirilerek hücre içinde yer alan sıvı fazın daha etkili bir şekilde katı fazdan alınması mümkün olmaktadır.
Elektrik uygulaması elektroplazmoliz olarak tanımlanan hücre çeperlerinin parçalanmasına neden olmakta bunun sonucu olarak ta katı-sıvı ekstraksiyon işleminin verimi artmaktadır.
PEF tekniği; özellikle genetik, tıp, kimya alanlarında yaygın olarak kullanılan bir yöntem olup, son yıllarda gıda sanayinde de kullanılmaya başlanmıştır.

Gıda sanayinde PEF tekniğinin başlıca kullanım alanları;
Uzun ömürlü süt üretimi; dayanım süresini arttırmak amacıyla,
Kaymaksız süt üretimi; kaymağın sütten etkin bir şekilde ayrılmasını sağlamak amacıyla,
Şarap üretimi; üzüm gibi şekerli meyvelerden suyun alımını kolaylaştırmak ve verimi arttırmak amacıyla,
Meyve-sebze suyu üretimi; membran geçirgenliğini değiştirerek sıvı fazın katı fazdan ayrımı yani extraksiyonu etkin kılmak amacıyla,
Yağlı tohumlardan ve meyvelerden yağın ekstraksiyonu; yağ verim ve kalitesini arttırmak amacıyla,
Fonksiyonel gıda üretiminde diğer yöntemlere bir alternatif olarak,
Gıdalarda mikrobiyal yükün azaltılması; verilen elektrik sayesinde mikroorganizmaların ortamdan ayrılması amacıyla.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu