Proses Sunumlarında Başlıklarda En Sık Yapılan Hatalar

PROSES SUNUMLARINDA BAŞLIKLARDA EN SIK YAPILAN HATALAR

PROJE TANITIMI HATALARI

Ödev için yapılan bir sunum değil çalışmanızı hayata geçirmeyi düşünen girişimcilere yapılan bir sunum gibi durmalıdır Fizibilite sunumu olduğu belli olan bir giriş yapılmalıdır. Kurulması planlanan bir tesis olduğu girişteki bilgilerden anlaşılmalıdır “Vizyon” ve “Misyon” zorunlulukla yazılmış gibi duruyorsa sunumda yer almamalıdır

TESİS BİLGİLERİ HATALARI

Fizibilite sunumlarında esas önemli olan neyi neden yaptığınızdır, geri kalan bilgiler zaten fizibilite raporunda yazıyordur “Fabrikamızı şu sebeple şuraya kuruyoruz”, “Şu sebeple büyük veya küçük bir işletmeyiz”, “Hedef kitlemiz şunlar”, “Şu sebeple ihracat yapıyoruz veya yapmıyoruz”, “Şu pazarda tutunmayı hedefliyoruz” gibi bilgiler proje bilgilerinden hemen sonra sunum girişinde işlenmelidir

ÜRETİM HATALARI

Hangi ürünler üretileceği, bu ürünlerin hangi hammaddelerle üretileceği, bu ürünlerin hangi üretim akışında üretileceği, üretim akışındaki kütle denklikleri, kritik kontrol noktalar, üretim akışında hangi makineler olduğu gibi konular aynı üretim başlığı altında anlatılmalıdır. Tüm bilgiler yerine özel hesaplanmış veya karar alınmış bilgiler verilmelidir. Tesis, analizler, fabrika yeri gibi konular ayrı başlık altında anlatılmalıdır.

MAKİNE HATALARI

Makinelerin anlatıldığı slaytlarda makinenin özelliklerini okumak doğru bir davranış değildir ve izleyiciyi sıkar. Slaytta makinenin tüm özellikleri de olmamalıdır. Sunumda bahsedilmesi gereken alternatifleri varken hangi özelliği veya nasıl bir hesap nedeniyle bu makineyi aldığınızdır. Dinleyicilerin ilgisini çekecek ilginç veya üstün özelliklerden de bahsedilmelidir.

VİDEOLAR HATALARI

İnternetten bulunduğu açıkça belli olan videolar ekrana kocaman logo koymak zorunda kalıyorsanız sunuma eklemeye uygun değildir. Videoların süresi çok uzun ise sunumu gölgede bırakacağından gerekirse video görsel parçalar olarak eklenip sunumu gerçekleştirenler tarafından sözlü olarak bilgi verilebilir. Videolar sunumun için “embed” edilmelidir, sunum sırasında Power Point kapalıp bilgisayardaki klasörden video açılmamalıdır.

FABRİKA TASARIMI HATALARI

Fabrika tasarımı puan verilmeyen bir konudur, sunuma renk katması ve sadece izleyicilerin gözünde anlatılanların canlanabilmesi için yapılır. Sunumda anlatılanlardan farklı bir içeriğe sahip olmamalıdır, olağanüstü şeyler barındırmamalıdır, hemen göze çarpan bir mühendislik ve özellikle gıda mühendisliği hatası barındırmamalıdır Ürünler, hammadde, üretim akışları anlatıldıktan sonra omugida.com gösterilmelidir

HİJYEN HATALARI

Her işletmenin hijyen zorunlulukları ayrıdır. Klasik hata genel kuralları kendi işletmesinin hijyen kuralları olarak sunmaktır. Genel hijyen kurallarına kısaca değindikten sonra güvenilir bir kaynaktan, üretmiş olduğunuz işletmeye uygun spesifik hijyen kurallarını bulup sunumunuza ekleyiniz

ANALİZ HATALARI

Ekonomik analizler üzerinde en fazla uğraşılan konu olmasına rağmen en kısa süren slaytlar olduğu için tepki alıyor. Tüm slaytı okumayın ama “gördüğünüz gibi teşvik aldığımız için arsa ücretimiz yok”, “fazla işçi çalıştırdığımız için aylık giderimiz biraz yüksek” gibi noktalara mutlaka değinin Gıda Mühendisi’nin yaptığı sunumda laboratuar analizlerinden üstün körü geçilmesi uygun olmuyor. Hangi analizleri ne zaman, ne sıklıkta, hangi amaçla yaptığınıza değinmelisiniz

AR-GE HATALARI

Pek çok grup AR-GE’de “gerçekleştirdikleri” hayali buluşlardan, yaptıkları yeniliklerden, buldukları çözümlerden bahsediyor AR-GE sonuç değil hedeftir. AR-GE çalışmalarınızı “şu konunun üzerine eğileceğiz”, “şuna çözüm bulmaya çalışacağız”, “şunu araştıracağız” şeklinde anlatmalısınız “AR-GE nedir?” diye bir cümleyle başlamak da yanlış bir davranış, sunum konusu sizin AR-GE’nizin ne olduğudur.

REKLAM HATALARI

Reklam; olabilecek en kısa sürede izleyicinin aklında kalabilecek ve ürünü merak ettirecek zekice bir anlatımdır. Klasik hata reklam adı altında kısa film çekmektir. Reklam birkaç dakikayı aşmaz. Aşırı şiveli, kahkahalı, izleyiciyi güldürmeye çalıştığı belli olan, bol dublajlı, bol müzikli, bol sahneli reklamlar izleyiciyi oldukça sıkıyor Bir önceki seneki veya internetten bulunmuş bir şey üzerine uyarlama değil özgün reklam olmalı.

…..

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu