Probiyotikler Ders Notu 6/6 ( Yrd. Doç. Dr. Aslı ÖZKIRIM )

Aşılama öncesinde ve beraberinde probiyotik kullanma veya aşının içine serokonversiyon oranını arttıracağına inanılan suşların eklenmesi ilgili çalışmalar son birkaç yılda hızla artmıştır. *Şimdiye dek yapılan çalışmalarda, tifo ve rotavirus aşılarında Lactobacillus rhamnonsus GG (LGG), pnömoni aşılarında Lactobacillus lactis, kızamık, kızamıkçık ve suçiçeği aşılarında Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum kullanilarak serokonversiyonun artışı bilimsel olarak gözlenmiştir.

*Barsak yaraları üzerine çalışmalarda probiyotikler, yaraların iyileşmesi ve kapanması amaçlı test edilmiştir. *Bu çalışmalarda Lactobacillus ve Bifidobacterium türleri ile Saccharomyces türleri kullanılmıştır. *Araştırmalar probiyotik kullanılan vakalarda NEK insidansının %30 azaldığını göstermiştir. *

*Probiyotik bakterilerin, kanser genlerinin aktivasyonundan sorumlu olan bakterilerin enzimatik aktivitelerinin düzenlenmesinde, kanser genlerinin bileşimlerinin ve toksik etkilerinin önlenmesinde yararlı olduğu saptanmıştır. *Laktik asit bakterileri ve Bifidobakterlerin, mutasyon ve DNA hasarının azalması, kanser enzimlerinin (nitroredüktaz, azoredüktaz vb.) aktivitelerinin azaltılması, kısa zincirli yağ asitlerine bağlı asidivite artışı ile kanserli hücre intiharının (apopitoz) hızlandırılması gibi etkileri kanıtlanmıştır. *

*Diş ve diş eti rahatsızlıklarıyla yapılan çalışmalarda LGG bakterisi ile diş çürüğü etkeni Streptococcus mutans’ın antogonistik etki gösterdiği ve probiyotik mikroorganizma kullanımının, ağız ve diş sağlığı için %20 bir artış sağladığına dair çalışmalar yapılmaktadır. Diş Hekimliği Uygulamaları

*Allerjik bünyesi olan çocuklara LGG ve B. Lactis verildiğinde allerji semptomlarının çok daha hızlı yok olduğu gözlemlenmiştir. Hijyen hipoteziyle ilişkili olarak artan allerjik semptomlara karşı probiyotiklerin önemi her geçen gün daha da hızlı olarak artmaktadır. Allerjik hastalıklar

*Floranın bozulması sonucu barsak epitel geçirgenliğinde meydana gelen artışın barsak dışı birçok organda da iltihabi hastalıklara yol açtığı düşünülmektedir. *Yeni tanı almış romatoid artritli hastaların barsak florasının normal olmadığı saptanmıştır. Probiyotiklerle zengin diyetlerin hastalar üzerindeki olumlu etkileri yapılan çalışmalarla gözlenmektedir.

*Otistik çocukların barsak florasının çok değişken olduğu ve patojen ve parazitlere sıklıkla maruz kaldığı rapor edilmiştir. Otistik çocuklarda probiyotik kullanımı hakkında çok yeni çalışmalar bulunmaktadır. *

*Üriner sistemde okzalat taşı oluşmasının temel nedeni barsaktan emilen okzalat oranının artmasıdır. Cirillo M ve ekibi tarafından yapılan çalışmada probiyotik kullanımının okzalat emilimi ve böbrek taşı oluşumunu engellediği rapor edilmiştir. Okzalat taşı üzerine etkisi

*Probiyotikler, vajina pH’sını düşürerek, bakteriyosinleri etkisizleştirerek, mukozaya yapışmayı engelleyerek genital ve üriner sistem enfeksiyonlarını azaltırlar. Ayrıca, bu tip enfeksiyonlara karşı antibiyotik kullanımı yan etkisi olarak sıklıkla görülen sekonder mantar enfeksiyonlarını da önlemeye yardımcı olurlar. İdrar yolu enfeksiyonları

İnfantil kolik Spontan doğum eylemi

*Özellikle yenidoğanlarda probiyotik kullanımının en yaygın şekli mamalarda kullanımıdır. Son birkaç yıl içinde yapılan birçok çalışmada, mamaların anne sütüne en yakın formülasyona ulaşmasında, mamalara Bifidobakterlerin eklenmesi en fazla araştırılan konular arasındadır. Ancak, mamanın güvenirliği ve tek tip besin olarak tüketilmesinin bakteri konsantrasyonuna etkisi üzerinde en fazla durulan konulardır. *

*Barsak düzenleyici özellikleriyle probiyotikler immün ve metobolik etki ile obezite üzerinde etkili olmaktadırlar. *Bu etkilerini diyetle alınan enerjinin harcanmasını arttırarak, barsaklardan salınan peptid miktarını düzenleyerek ve insüline karşı gösterdikleri hassasiyet ile göstermektedirler.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu