Probiyotik Mikroorganizmaların Yararları ( Özlem Pelin CAN )

ÖZET

Probiyotik terimi  iki yunanca kelime olan “pros” ve “bios” dan türemiş olup; bağırsak hijyenini ve sindirimi iyileştirerek, konakçı canlıda yararlı etkisi olan ve gıda katkısı gibi kullanılan canlı mikroorganizma olarak tanımlanmaktadır. Bu mikroorganizmalar; gıdalarla birlikte alındığı zaman, vücuttaki patojen mikroorganiz-maların inhibisyonunu sağlar, gıdaların sindirilebilirliğini arttırır, immun sistemi güçlendirir, kan kolesterol seviyesini düşürür, vücutta açığa çıkan toksik maddelerin emilimini sınırlandırır veya azaltır, prebiyotiklerin emilimini arttırır ve antikanserojenik etki göstermektedir.

Bu derlemede, probiyotik mikroorganizmaların yararları hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Probiyotik, Mikroorganizma

USEFUL EFFECT OF PROBIOTIC MICROORGANISMS

ABSTRACT

Probiotic is derived from two Greek words “pros” and “bios” meaning live microorganism used as a food additive for its useful effects such as improving intestinal hygier and digestion in a host organism. These mic-roorganism provide inhibition of patogenic microorganisms in the bady, increase digestability of foods, en-hance the immune system, decrease blood cholesterol level, decrease or limits absorbtion of totic substances, increase absorbtion of prebiotics and provides anticansersgenic effects.

This review provides information about the advantages of probiotic microorganisms.

Key words: Probiotic, Microorganism

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu