Polimeraz Zincir Reaksiyonu

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU

• Polimeraz Zincir Reaksiyonu, DNA’nın belirli bir bölgesinin tüp içinde çoğaltılması işlemidir.

• Bu teknik ile DNA molekülünün milyonlarca hatta milyarlarca kopyasını yapmak mümkündür.

• PCR, 1985 yılında Cetus adlı biyoteknoloji firmasında çalışan Kary Mullis adlı araştırmacı tarafından bulunmuştur. Bu buluşu, Kary Mullis’in 1993 yılında Nobel ödülünü almasını sağlamıştır.

PCR,

• DNA dizi analizinde ve DNA haritalanmasında,

• Genetik hastalıkların teşhisinde,

• DNA parmakizi analizinde,

• İnsan Genom Projesi ve diğer Genom Projelerindeki araştırmalarda,

• Adli tıp örneklerinin genetik tiplendirilmesinde,

• Tarımda,

• Sistematik ve evrim çalışmalarında kullanılmaktadır.

• PCR tekrarlanan 3 basamak şeklinde gerçekleşir. Bu basamaklar;

1. Amplifiye edilecek DNA’nın yüksek sıcaklıkta denatürasyonu (94oC),

2. Primerlerin DNA üzerindeki hedef bölgelerle özgül hibridizasyonuna olanak verecek sıcaklıktaki annealing-birleşme reaksiyonu,

3. Taq DNA polimeraz enziminin yüksek aktivite gösterdiği sıcaklık olan 72oC’de primerlerin uzaması-tamamlayıcı zincir sentezi olarak tanımlanabilir.

Polimeraz zincir reaksiyonu için,

• Kalıp DNA molekülüne,

• 20-25 baz uzunluğunda ve kalıp zincirin 5’ve 3’ uçlarındaki DNA dizilerine komplementer olan sentetik oligonükleotitlere,

• Serbest dNTP’lere (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)

• Taq DNA polimeraz enzimine

• Enzimin çalışacağı uygun koşulları sağlayan tampon sistemine ihtiyaç vardır.

Kaynak: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mergen/sunu/s_pcr.pdf

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu