Pnömatik Sistemler

1.GİRİŞ

Basınçlı ve kontrol edilebilen gaz ile çalışan sistemlere pnömatik sistemler denir. Bir başka ifadeyle atmosferden alınıp küçük bir hacme kuvvet uygulanarak sıkıştırılmış gaz ya da havayı kullanan sistemlere pnömatik sistemler denir.

Pnöma, yunancada hava ve rüzgar anlamına gelir. Kuvvet, bir cismin konumunu veya hareketini değiştirmek için söz konusu cisme uygulanan itme veya çekme etkisidir.

Sistem ne kadar iş yaparsa etki eden kuvvet de o oranda büyük demektir.

Bir pnömatik sistemdeki kuvvet, basınç ile piston alanının çarpımına eşittir.

Kuvvet(F)=Basınç(P).Piston yüzey alanı(A)

Piston tarafından yapılan iş, uygulanan kuvvet ile pistonun hareket mesafesinin çarpımıdır .

İş(Nm=j) =kuvvet(N) . yol(m)

İş miktarının işin yapılması için geçen süreye bölünmesiyle bulunan değer ise sistemin gücüdür

Güç(W=Nm/s=J/s)=İş/zaman

Bir pnömatik sistem içinde bulunan bir gazın göstereceği özellikler , çok iyi bilinen birkaç fizik kanunu ile tanımlanır . Bu kanunlara göre kapalı kap içinde, basınç altında tutulan bir gaz , şu karakteristik özelliklere sahiptir.

a) Bir gazın basıncı(Pa), özgül kütlesi(kg/m3 ) ve sıcaklığı(K) arasında P=ρRT ilişkisi vardır ve buna ideal gaz kanunu denir. Formülde R, gaz sabiti olup J/kg K birimindedir.

b)Basınç her yere eşit olarak iletilir.

c) Sabit sıcaklıkta, gazın basıncı ve hacmi birbiriyle ters orantılı olarak değişir (Boyle –Mariotte kanunu)

 

Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=75517

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu