Pnömatik Kurutucu

Pnömatik Kurutucu:

Yüksek sıcaklık ve ürün tanecik yapısının fiziksel olarak değişmesinin kurutma sonrasında problem çıkarmadığı durumlarda kullanılır. Su uçurma bir kırıcı içerisinde ürünün mekanik+pnömatik işlemle kırılarak ve ardından kurutulacak ürünün boru içerisinde pnömatik taşınmasıyla sağlanmaktadır. Son ürün toz halinde çıkar.

Tepsili Kurutma Makinesi:

Tepsili kurutma sistemi düşük kapasitedeki ürünlerin kurutulmasında kullanılır. Makine içerisine konulan tepsilerdeki ürünün değişik şartlar altında havalandırılması ile kurutma işlemi gerçekleştirilir.

Bantlı Kurutma Makinesi

Uzun süre kurutma makinesi içerisinde bekletilmesi gereken ürünlerin hareketli bir şekilde kurutma tüneli içerisinde ilerlemesi ile susuzlaştırma işlemini gerçekleştiren makinedir. Kurutulacak ürüne göre uygun kuru hava sıcaklığı, debisi ve ürünün nem alma süresinin belirlenmesi gereklidir.

Hareketli Tepsili Kurutma Makinesi:

Bantlı kurutma sistemlerinde bantta banda düşme esnasında meydana gelebilecek problemleri önlemektedir. Kurutma Makinesi içerisinde bant yerine kurutma tepsilerinin yerleştirildiği araba hareket eder. Bantlı kurutucu ile aynı hacimdeki bir tepsili kurutucu yaklaşık 2-3 kat daha fazla ürün alma kapasitesine sahiptir.

Akışkan Yataklı Kurutucu

Kurutulan ürünün kurutma esnasında vibratör ve/veya hava vasıtası ile bir yatak üzerinde hareketlendirildiği kurutma makinesidir. Akışkan yataklı kurutucu ismini buradan almaktadır. Kurutma makinasında genel olarak taneli ürünler kurutulur.

Oda Tipi Kurutma Fırını:

Bantlı kurutucunun yada tünel tipi kurutma sistemlerinin işlevini gerçekleştiremediği büyük kütlelerin kurutulmasında kullanılır. Burada hava debisinin ve kurutma sıcaklığın doğru bir şekilde ayarlanarak standart kurutma işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Püskürtmeli Kurutucu

Süt, peynir altı suyu gibi sıvı ürünlerin kurutulmasında kullanılan kurutma makinasıdır. Çalışma prensibi şu şekildedir; Kurutulacak sıvı ürün pompa ile ürüne göre özel olarak seçilen, kurutma makinesi içerisindeki nozula basılarak püskürtme işlemi gerçekleştirilir. Püskürtülen ürün ile sıcak havanın teması sonucunda kurutulan üründeki nem havaya geçerek kurutma işlemi gerçekleştirilir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu