Plastik Esaslı Ambalajlar ( Muharrem DEMİR )

PLASTİK ESASLI AMBALAJLAR

1. GİRİŞ

Plastikler; ısı yada basınç etkisiyle yumuşatılıp, kalıba dökme, haddeleme gibi çeşitli yöntemlerle biçimlendirilebilen ve bu biçimlerini soğuyunca da koruyabilen, yapay yada doğal, çoğunlukla organik özdeklerdir. Polimerlerden oluşan plastikler, polimerlerin farklı kimyasal yapılarından dolayı farklı fiziksel özellikler gösterirler ve sınıflandırılırlar. Genelde işlenme şekillerine göre; Termoplastikler (ısıl yumuşar) ve Termoset (ısıl sertleşir) plastikler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Termoplastikler; ısı ve basınç altında plastik özelliklerini daima korurlar. Isı ile erimeden yumuşatılıp kolayca biçimlendirilebilirler ve soğuduklarında biçimlerini koruyarak sertleşirler. Termosetler ise, ısı ve basınç uygulandığında kimyasal bir tepkime gerçekleşir, yan yana olan polimer zincirleri birbirine çapraz biçimde bağlanarak, yeniden biçimlendirilmesi olanaksız, katı bir ağ oluştururlar. Plastiklerde ısıl işlemlere karşı dayanıklılık çok önemlidir. Genellikle termoplastikler kendi ağırlıkları altında 65-120C ve bazı türlerde 260C gibi yüksek sıcaklıklarda bozunurlar. Termosetler daha sert ve ısıl işlemlere daha dayanıklıdırlar. Bir çoğu 150-230C arasındaki sıcaklık etkisine devamlı bırakılabilirler. Bazı özel türler 260C’ ye kadar dayanabilir. Plastiklerin ortak özellikleri, belirli bir sıcaklık derecesinde şekil verilebilmeleridir. Büyük molekül yapılı sentetik materyaller olan plastikler; hafiflikleri, saydam oluşları, gaz ve nem geçirgenliklerinin düşük olması, haşerelere karşı dayanıklı olmaları, kimyasal ve atmosferik etkilerden zarar görmemeleri ve hermetik olarak kapatılabilmeleri gibi özellikleri nedeniyle ambalajlamada geniş bir kullanım alanı bulmuşlardır. Ambalajlamada kullanılan plastikler, film ve kaplar şeklinde gruplandırılabilir. Filmler daha çok poşet, torba, çanta, vs. olarak kullanılırken, kaplar tepsi, kavanoz, şişe, kova, tüp, bidon şeklinde biçimlendirilerek kullanılmaktadır.


Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu