Peynirde Van Gulik Metodu ile Yağ Tayini

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu metod peynirde van Gulik metodu ile yağ tayinine dairdir.

2. PRENSİP

Proteinin sülfürik asit ile ayrıştırılması, sonra peynirde bulunan yağın van Gulik bütirometresi içinde santrifüj edilerek yağın amil alkol yardımı ile ayrılması ve bütirometre slakasından yağ miktarının okunması prensibine dayanır.

3. ALET – EKİPMAN

Van Gulik bütirometresi
Tartma aleti ( tıkaça takılı tartma aleti bulunmadığı durumlarda)
Genel laboratuvar malzemeleri
Santrifüj , 350±50 g lık merkezkaç ivme sağlayabilen
Analitik terazi

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu