Peynirde Gıda Güvenilirliği ( Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı )

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitim İÇİNDEKİLER Giriş Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Ünite 6: Peynir Endüstrisi • Gıda güvenilirliği nedir? Gıda ve sağlık • Çiğ süt kabulü arasındaki ilişki ve gıda kaynaklı • Soğuk depolama hastalıklar • Pastörizasyon • Günümüzde gıda güvenilirliği ve gıda • Pıhtılaşma güvenilirliği ile ilgili problemler • Pıhtının kesilmesi ve peynir altı suyunun • Avrupa’da g ıda güvenilirliği: “Gıda Güvenilirliği ile İlgili Beyaz Belge” uzaklaştırılması • Şekil verme ve presleme • Peynir üreticilerinin gıda güvenilirliği açısından önemi • Tuzlama • Mevzuat • Olgunlaştırma • Ambalajlama ve depolama Ünite 2: Peynirde Gıda Zinciri ve İzlenebilirlik • Gıda zinciri nedir? Ünite 7: Peynir Üretiminde Hijyen • Gıda zincirindeki aşamalar: Yem • Çapraz bulaşma üretimi, çiğ süt üretimi, peynir endüstrisi, • Kişisel hijyen prensipleri perakende dağıtım ve satış, otel ve hazır • İyi çalışma uygulamaları ve iş sağlığı yemek ticareti ve evde tüketim • Temizlik ve dezenfeksiyon • Gıda zincirinin kompleks oluşu • İzlenebilirlik kavramı Ünite 8: Gıda Tehlikeleri • İzlenebilirliğin araçları ve avantajları • Biyolojik tehlikeler • Kimyasal tehlikeler Ünite 3: Sütün Bileşimi ve Fiziksel-Kimyasal • Fiziksel tehlikeler Özellikleri • Sütün bileşimi Ünite 9: HACCP Sistemi ve Gıda Güvenilirliği • Sütün kalite kavramları Yönetim Sistemleri – Fiziksel-kimyasal özellikler • HACCP sisteminin tanımı ve prensipleri – Hijyen ve sanitasyon özellikleri • Kritik Kontrol Noktaları • Gıda güvenilirliği yönetim sistemleri: Ünite 4: Çiğ Süt Üretim Merkezleri BRC, IFS, ISO 22000 • Yemler, inhibitörler ve antibiyotikler • Çiftlik: Biyogüvenlik Ünite 10: Gıda Güvenilirliği ve Çevre • Süt sağımı • Sürdürülebilir gıda üretimi • Süt üretiminde işleme ve hijyen kuralları • Çevresel bulaşanlar • Soğuk zincir ve nakliye koşulları Kaynaklar ve Referanslar Ünite 5: Peynirin Karakteristik Özellikleri • Peynir bileşimi • Peynir kalitesi kavramı: -Fiziksel-kimyasal özellikler -Hijyen ve sanitasyon özellikleri: Başlıca mikroorganizmalar

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu