Peynirde Asitlik Testi

1.       AMAÇ  ve KAPSAM  

Peynir çeşitlerinde titre edilebilir asitliği belirlemek.

2.       PRENSİP

Belli tartımda numune ezilip su ile seyreltildikten sonra fenolftalein indikatörüne karşı ayarlı 0,1 N  NaOH ile titre edilir. 100 g numunedeki asitlerin toplam milieşdeğer sayısı hesaplanır,  laktik asit cinsinden sonuç verilir. 

3.       ALET EKİPMAN

  • Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri

  • Porselen havan

  • Saat camı

  • Analitik terazi 0,1mg hassasiyette

4.       KİMYASALLAR

  • Fenol ftalein indikatör çözeltisi %1 (m/v)’lik, %95’lik (v/v)’lik nötr alkolde.

  • 0,1 N NaOH çözeltisi , ayarlı

5.       İŞLEM

Peynir kalıbından kesilen üçgen prizma şeklindeki iki parça en çok 5 dakika içinde havanda ezilir veya rendelenir yada uygun bir makineden geçirilerek küçük parçacıklara ayrılır. 250 mL lik erlene , yaklaşık 10 g peynir örneği 0,1 mg hassasiyetle tartılır. 3-5 mL damıtık su ilave edip cam baget ile ezilerek bulamaç haline getirilir. Cam baget 20 – 30 mL damıtık su ile erlen içine yıkanarak alınır. 2-3 damla fenol ftalein indikatör çözeltisi katılır ve 0,1 NaOH çözeltisi ile 5 saniye sürede kaybolmayan açık pembe bir renk meydana gelinceye kadar titre edilir.

6.       HESAPLAMALAR

Peynir kütlesinde titrasyon asitliği laktik asit cinsinden kütlece yüzde olarak aşağıdaki formülle hesaplanır. 

       V x N x f x 0,090 x 100

% Asitlik (Laktik asit olarak)   = ———————————                      

                                                                           m 

V : Titrasyonda harcanan NaOH çözeltisi , mL

m : Titrasyonda kullanılan deney numunesi miktarı , g

N: NaOH’in normalitesi.

f : NaOH’ in faktörü 0,090: Laktik asidin milieşdeğer gramı

7.       KAYNAK

TS 591 / Ocak 1995

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu