Peyniraltı Suyu ve Yayıkaltının Toz Olarak Değerlendirilmesi ( Çağla YILDIRIM )

Özet

Peynir üretiminden %85 oranında peyniraltı suyu, tereyağı üretiminden %80-90 oranında yayıkaltı elde edilmektedir. Bu atıklar; çevre kirliliği, ekonomik kayıp, besin değeri kaybı gibi problemleri ortaya çıkarmaktadır. Bu atık maddeleri değerlendirmek amacıyla çeşitli yan ürünler elde edilmektedir. Bu ürünlerin elde edilmesinde en sık kullanılan yöntemlerden biri kurutmadır. Peyniraltı suyu, yayıkaltı gibi protein oranı yüksek gıdaların toz halinde kullanılması, besin değerinden yararlanma olanağını artırmakta, ürünün yapı, tekstür ve duyusal özellikler gibi kalite parametrelerini olumlu yönde etkilemektedir. Bu çalışmada, peynir ve tereyağı üretiminden elde edilen atıklar, bunların değerlendirilme yöntemleri, peyniraltı suyu tozu ve yayıkaltı tozunun üretim tekniği ve bu ürünlerin genel özellikleri verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Peyniraltı suyu tozu, Yayıkaltı tozu, Kurutma işlemi

Evaluation of Whey and Buttermilk as Powder

Abstract

From cheese production 85% of whey and from butter production 80-90% of buttermilk are obtained. These wastes cause some problems such as environmental pollution, economic losses, loss of nutritional values. To evaluate waste matters, by-products can be obtained. One of the most common methods that are used for producing by-products is drying method. Powdering of whey and buttermilk whose protein content are high make using facilities increase and make many products’ structure, texture and sensory properties better. In this research; waste products obtained from cheese and butter production, their evaluation methods, processing of whey and buttermilk powders and their general properties were given.

Keywords: Whey powder, buttermilk powder, drying process


Kaynak: http://cu.dergipark.gov.tr/download/article-file/219841

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu