Pastörize Sütte Kritik Kontrol Noktası İzleme Planı

HACCP / ISO 22000  KKN  İZLEME  PLANI

Pastörize Süt

Doküman  No        :   PL.01

Yürürlük Tarihi      :    01.08.2008

KKN

Kritik

 Kontrol Noktasının Tanımı

Kritik 

Limit

İşletme Hedef Limiti

Düzeltici Faaliyet

İzleme

Sıklığı

İzleme

Yöntemi

İzleme

Sorumlusu

Kayıt

 

KKN 1

 

 

SON

KULLANMA

TARİHİ

 Gıda Katkı Maddelerin

Son Kullanma Tarihi geçmemiş olmalıdır

 Yarı ömrü geçen hammaddeler alınmaz İşletme hedeflerine uymayan hammaddeler İade edilir

 

SKT olan tüm

gıdalar

 

Görsel

 

Depo Sorumlusu

F.22Depo Gıda Giriş Kontrol Formu

 

 

KKN 2

 

ÇİĞ SÜT

ALIMINDA

SICAKLIK  KRİTERİ

 Çiğ süt taşıma sıcaklığı     Max +6°C

 

 Çiğ süt taşıma sıcaklığı

Max +10°C

 

İşletme limitine uymayan sütler  RED edilir

 

Her ÇİĞ Süt tanker alımında

 

Termometre

 

Depo

Sorumlusu

F.22Depo Gıda Giriş Kontrol Formu

 

KKN 3

 

 

ÇİĞ SÜT ALIMINDA

ASİTLİK  KRİTERİ

 Çiğ sütün asitlik değeri

Ph: 6.4 – 6.8  arasında olmalı

 Çiğ sütün asitlik değeri

Ph: 6.4 – 6.8  arasında

 Süt iade edilir.

 

Her ÇİĞ Süt tanker alımında

 

Ph Metre

 

Depo

Sorumlusu

F.22Depo Gıda Giriş Kontrol Formu

 

 

KKN 4

 

 

ÇİĞ SÜT ALIMINDA

KURU MADDE ORANI

 Çiğ sütteki kuru madde oranı Min % 8.5 olmalı  Çiğ sütteki kuru madde oranı Min % 8.5 olmalı Sütteki kuru madde oranı %8.5 daha az ise şartlı kabul yapılır.

 

Her ÇİĞ Süt tanker alımında

 

 

Kimyasal analiz

 

 

Depo Sorumlusu

F.22Depo Gıda Giriş Kontrol Formu

 

 

KKN 5

 

ÇİĞ SÜTÜN

BEKLETİLME

SÜRESİ

 

 Çiğ süt işlenmeden bekletilme süresi

36 saati geçmemelidir

 

 

 Çiğ süt işlenmeden bekletilme süresi

Maks  4 Saat olmalı

 Çiğ süt derhal işleme alınır.

 

Her çiğ süt alımında ve bekletilmesinde

 

 

Saat

 

 

Depo Sorumlusu

F.22Depo Gıda Giriş Kontrol Formu

 

 

KKN 6

 

ÇİĞ SÜTÜN

BEKLETİLME SICAKLIĞI

 Çiğ sütün bekletilme sıcaklığı Maks: 6C olmalı

 

Çiğ sütün bekletilme sıcaklığı Maks: 6C olmalı

 Çiğ süt derhal işleme alınır.

 

Her çiğ süt alımında ve bekletilmesinde

 

Termometre

 

Depo Sorumlusu

F.22Depo Gıda Giriş Kontrol Formu

KKN

Kritik Kontrol Noktasının Tanımı

Kritik Limit

İşletme Hedef Limiti

Düzeltici Faaliyet

İzleme

Sıklığı

İzleme

Yöntemi

İzleme

Sorumlusu

Kayıt

 

 

KKN 7

 

 

SÜTÜN

PASTORIZASYONU

 Çiğ sütün + 95C  Min  2 Dk  pişirme işlemi yapılması

 Çiğ sütün + 95C  Min  2 Dk  pişirme işlemi yapılması

 Süt tekrar ısıtılır

 

 

Her süt pastorizasyonu

 

Termometre

 

Saat

 

Üretim Sorumlusu

 F.23

Süt İşlemleri Takip Formu

 

 

KKN 8

 

 

İNKUBASYON

SICAKLIĞI

Ve

SÜRESİ

 Pastörize edilmiş ve 44C soğutulmuş süt mayalanarak 44C sıcaklıkta inkubasyona 3 saat süreyle bırakılır

Pastörize edilmiş ve 42C-44C soğutulmuş süt mayalanarak 44C sıcaklıkta inkubasyona 2.5 -3 saat süreyle bırakılır

  

Süt farklı ürünler yapımı için ayrılır.

 

 

Her inkübasyon işleminde

 

Termometre

 

Saat

 

Üretim Sorumlusu

F.23Süt İşlemleri Takip Formu

  

KKN 9

 

 

INKUBASYON

SONLANDIRMA

 

İnkubasyon işlemiYoğurt asitliği

Ph 4.6-4.7  aralığında ,

Ayran asitliği 

Ph: 5.5 – 5.7 sonlandırılır

İnkubasyon işlemi Yoğurt asitliğiPh 4.5-4.8  aralığında ,

Ayran asitliği 

Ph: 5.4 – 5.8

sonlandırılır

 İnkubasyon işlemine devam edilir

 

Her inkubasyon işleminde saat başı

 

 

Ph metre

 

Üretim Sorumlusu

F.23Süt İşlemleri Takip Formu

 KKN 10

 SOĞUTMA İŞLEMİ

 Tüm süt ürünleri Mak+ 4C de  Min 16 saat boyunca bekletilir 

 Tüm süt ürünleri Mak+ 4C de  Min 16 saat boyunca bekletilir 

 Bekletme süresi uzatılır veya sıcaklık azaltılır.

Her partide

 Termometre

Saat

 Üretim Sorumlusu

F.23Süt İşlemleri Takip Formu

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu