Pastörize Süt KKN İzleme Planı

Kritik Kontrol Noktasının TanımıKritik Limitİşletme Hedef LimitiDüzeltici Faaliyetİzleme

Sıklığı

İzleme

Yöntemi

İzleme

Sorumlusu

Kayıt
 

SON

KULLANMA

TARİHİ

 

Gıda Katkı Maddelerin

Son Kullanma Tarihi geçmemiş olmalıdır

 

Yarı ömrü geçen hammaddeler alınmaz

İşletme hedeflerine uymayan hammaddeler

İade edilir

SKT olan

tüm

gıdalar

GörselDepo SorumlusuF.22

Depo Gıda Giriş Kontrol Formu

 

ÇİĞ SÜT

ALIMINDA

SICAKLIK  KRİTERİ

 

Çiğ süt taşıma sıcaklığı     Max +6°C

 

Çiğ süt taşıma sıcaklığı

Max +10°C

İşletme limitine uymayan sütler  RED edilirHer ÇİĞ Süt tanker

alımında

TermometreDepo

Sorumlusu

F.22

Depo Gıda Giriş Kontrol Formu

 

ÇİĞ SÜT ALIMINDA

ASİTLİK  KRİTERİ

 

Çiğ sütün asitlik değeri

Ph: 6.4 – 6.8  arasında olmalı

 

Çiğ sütün asitlik değeri

Ph: 6.4 – 6.8  arasında

 

Süt iade edilir.

Her ÇİĞ Süt tanker

alımında

Ph MetreDepo

Sorumlusu

F.22

Depo Gıda Giriş Kontrol Formu

 

ÇİĞ SÜT ALIMINDA

KURU MADDE ORANI

 

Çiğ sütteki kuru madde oranı Min % 8.5 olmalı

 

Çiğ sütteki kuru madde oranı Min % 8.5 olmalı

Sütteki kuru madde oranı %8.5 daha az ise şartlı kabul yapılır.Her ÇİĞ Süt tanker

alımında

Kimyasal analizDepo SorumlusuF.22

Depo Gıda Giriş Kontrol Formu

 

ÇİĞ SÜTÜN

BEKLETİLME

SÜRESİ

 

Çiğ süt işlenmeden bekletilme süresi

36 saati geçmemelidir

 

 

Çiğ süt işlenmeden bekletilme süresi

Maks  4 Saat olmalı

 

Çiğ süt derhal işleme alınır.

Her çiğ süt alımında ve bekletil-mesindeSaatDepo SorumlusuF.22

Depo Gıda Giriş Kontrol Formu

 

ÇİĞ SÜTÜN

BEKLETİLME SICAKLIĞI

 

Çiğ sütün bekletilme sıcaklığı Maks: 6C olmalı

Çiğ sütün bekletilme sıcaklığı Maks: 6C olmalı 

Çiğ süt derhal işleme alınır.

Her çiğ süt alımında ve bekletil-mesindeTermometreDepo SorumlusuF.22

Depo Gıda Giriş Kontrol Formu

Kritik Kontrol Noktasının TanımıKritik Limitİşletme Hedef LimitiDüzeltici Faaliyetİzleme

Sıklığı

İzleme

Yöntemi

İzleme

Sorumlusu

Kayıt
 

 

SÜTÜN

PASTORI-ZASYONU

 

Çiğ sütün + 95C  Min  2 Dk  pişirme işlemi yapılması

 

Çiğ sütün + 95C  Min  2 Dk  pişirme işlemi yapılması

 

Süt tekrar ısıtılır

Her süt pastoriza-syonuTermometre

Saat

Üretim Sorumlusu 

F.23

Süt İşlemleri Takip Formu

 

İNKUBASYON

SICAKLIĞI

Ve

SÜRESİ

 

Pastörize edilmiş ve 44C soğutulmuş süt mayalanarak 44C sıcaklıkta inkubasyona 3 saat süreyle bırakılır

Pastörize edilmiş ve 42C-44C soğutulmuş süt mayalanarak 44C sıcaklıkta inkubasyona 2.5 -3 saat süreyle bırakılır 

 

Süt farklı ürünler yapımı için ayrılır.

Her inkübasyon işlemindeTermometre

Saat

Üretim SorumlusuF.23

Süt İşlemleri Takip Formu

 

INKUBASYON

SONLANDIRMA

İnkubasyon işlemi

Yoğurt asitliği

Ph 4.6-4.7  aralığında ,

Ayran asitliği

Ph: 5.5 – 5.7 sonlandırılır

İnkubasyon işlemi Yoğurt asitliği

Ph 4.5-4.8  aralığında ,

Ayran asitliği

Ph: 5.4 – 5.8

sonlandırılır

 

İnkubasyon işlemine devam edilir

Her inkubasyon işleminde saat başıPh metreÜretim SorumlusuF.23

Süt İşlemleri Takip Formu

 

SOĞUTMA

İŞLEMİ

 

Tüm süt ürünleri

Mak+ 4C de  Min 16 saat boyunca bekletilir

 

Tüm süt ürünleri

Mak+ 4C de  Min 16 saat boyunca bekletilir

 

Bekletme süresi uzatılır veya sıcaklık azaltılır.

Her partideTermometre

Saat

Üretim SorumlusuF.23

Süt İşlemleri Takip Formu

Bir cevap yazın