Omega-3 Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığına Etkileri ( Semra AKAR ŞAHİNGÖZ )

ÖZET    Araştırmalar,  omega-3  yağ  asitlerinin  insan  sağlığı  bakımından  yaşamsal  önem  taşıdığını   ortaya  koymaktadır.  Bu  çalışma,  son  yıllarda  omega-3  yağ  asitlerinin  insan  sağlığına   etkilerinin incelendiği araştırma bulgularının derlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.  Yapılan   araştırmaların    sonuçlarına  göre  de,  bebeklik  döneminden  itibaren  bu  yağ  asitlerinin   gereksinimi karşılayacak oranlarda tüketimine özen gösterilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Omega-3 Yağ Asitleri, Sağlık

EFFECTS OF OMEGA -3 FATTY ACIDS ON HUMAN HEALTH

ABSTRACT    Recent researches indicates that omega-3 fatty acids are vital for human health. This study   has been made to collect recent researches’  results of omega-3 fatty acids’ effects on human   health.  According  to  the  results  of  these  researches  consuming  the  rate  of  omega-3  oil   should be taken pain since the begining of  infancy.

Key Words: Omega-3 Fatty Acids, Health

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu