Oligo ve Polisakkaritler ( Doç. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU )

GIDA KİMYASI-II
Oligo ve Polisakkaritler
Doç. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU
OLİGOSAKKARİTLER
Disakkaritler
İndirgen olmayan disakkaritler
İndirgen disakkaritler
Sakkaroz
Laktoz
Maltoz
Trehaloz
Sellobiyoz
Gentiobiyoz
Melibiyoz
Trisakkaritler
Rafinoz
Melezitoz
Gentianoz
Diğer oligosakkaritler
Kristalizasyon
Süt tozundaki laktoz kristalleri
a-Homoglikanlar
Nişasta
Amiloz
Amilopektin
Pirinç nişastası granülleri
Nişastanın enzimatik hidrolizi
İnsan pankreatik amilazı
Dekstrinler
Siklodekstrinler
Nişastanın Modifikasyonu
Asitle inceltilmiş (ince kaynayan) nişastalar
Çarpraz bağlı nişastalar
Okside nişastalar
Prejelatinize nişastalar
Mısır şurupları
Yüksek fruktoz içeren mısır şurubu (HFCS)
Glikojen
Selüloz
İnülin
Heteroglikanlar
Hemiselülozlar ve pentozanlar
Pektinler (Pektik Maddeler)
Gamlar (Zamklar)
Arap zamkı
Guar zamkı
Agar
Algin(Aljin)
Alginik asit
Karragenan(Carrageenan)
Modifiye selüloz
…..

Kaynak

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu