Nükleik Asitler v2

NÜKLEİK ASİTLER

DNA ve RNA olmak üzere iki grupta toplanır.

Nükleotid denilen alt birimlerden meydana gelmiştir.

NÜKLEOTİD= BAZ+ŞEKER+FOSFORİK ASİT

NÜKLEOTİDLER-NÜKLEİK ASİTLERİN YAPI TAŞLARI

Nükleotid= azotlu baz + pentoz şekeri ( 5 karbonlu) + fosfat grubu içerirler

AZOTLU BAZLAR: İKİ ÇEŞİTTİR

9 atomlu, iki halkalı pürinler (Adenin, Guanin)

6 atomlu tek halka içeren pirimidinler (Sitozin, Timin, Urasil)

A,C,G,T ve U şeklinde simgelenirler.

A,G,C DNA ve RNA’da ortak bulunur

T->DNA’da, U->RNA’da bulunur.

ŞEKER= PENTOZ

Nükleik aside adını taşıdığı şeker verir.

Ribonükleik asitlerde-RİBOZ

Deoksiribonükleik asitlerde-DEOKSİRİBOZ bulunur.

Deoksiribozun ribozdan farkı C-2’ pozisyonunda OH grubu olmamasıdır.

Nükleik Asit Kimyası

Nükleozit- baz + şeker

NMP = nükleozit + 1 PO4

NDP = nükleozit +2 PO4

NTP = nükleozit + 3 PO4

Nükleik asitlerin yapı taşıdır

özel NTPs: ATP & GTP

NÜKLEOTİTLERDE BAĞLANMA

Nükleotid yapısındaki bağlar son derece özgüldür.

Şekerin C-1’ atomu azotlu bazla kimyasal bağ yapar.

Pürinlerde N-9, pirimidin ise N-1 atomu şekerin C-1’ atomu ile bağ yapar.

Nükleotidlerde fosfat grubu, şekerin C-2’, C-3’ yada C-5’ atomu ile bağ kurar.

Bu yapı, biyolojik sistemlerde en yaygın olan ve DNA ve RNA’da bulunandır.

Kaynak: https://abs.mehmetakif.edu.tr/melikebaran

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu