Müşteri Şikayetlerini / Beklentilerini / Önerilerini Değerlendirme Prosedürü

AMAÇ:

Ürün ve hizmette meydana gelen müşteri şikayetlerinin / beklentilerinin ve önerilerinin tespiti ile şikayetlerin  ortadan kaldırılması, tekrar  etmesinin ya  da  oluşmasının  önlenmesi beklenti ve önerilere cevap verilmesi

SORUMLULAR:

Kalite Yönetim Temsilcisi              İlgili bölümler

İLGİLİ DOKÜMANLAR

KAYITLAR:

Müşteri Şikayet / Beklenti / Öneri Formu

Müşteri Şikayet / Beklenti / Öneri Takip Formu

UYGULAMA:

GENEL ESASLAR

 1. Müşteri şikayet / beklenti ve önerileri aşağıdaki şekillerde tarafımıza ulaşır.

 • Müşteri ziyaretleri sırasında sözlü olarak Satış Temsilcilerine iletilir

 • Yazılı olarak mektup veya faxla gelir

 • Sözlü olarak telefonla bağlantı kurulur

 • İnternet sitesini ziyaret edenler tarafından mail yoluyla iletişim kurulur.

 1. Gelen her türlü şikayet, öneri ve beklentinin “Müşteri Şikayet / Beklenti / Öneri Formu” na kayıt edilmesi ve Kalite Yönetim Temsilcisine ulaştırılması esastır.

ŞİKAYET / ÖNERİ VE BEKLENTİLERİN ALINMASI

A.           SÖZLÜ OLARAK SATIŞ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN

 1. Müşteri tarafından Satış Temsilcisine iletilen konu “Müşteri Şikayet / Beklenti / Öneri Formu” na kaydedilerek Kalite Yönetim Temsilcisine iletilir.

B.           SÖZLÜ OLARAK TELEFONLA

1.    Müşteriyle görüşmeyi yapan kişi tarafından müşteri yurtdışından arıyorsa İhracat Bölümüne, yurt içinden arıyorsa İç Satış Bölümüne  yönlendirilir.

2.    İlgili sorumluya ulaşılamadığı durumlarda sırasıyla; Kalite Kontrol, Satış / Pazarlama, Üretim bölümlerinden yetkili biriyle müşterinin görüşmesi sağlanır. Bu bölümlerden de kimseyle görüşülemiyorsa “Müşteri Şikayet / Beklenti / Öneri Formu” doldurularak Kalite Yönetim Temsilcisine ulaştırılır.

C.           YAZILI OLARAK FAX VEYA MEKTUPLA

Gelen fax veya mektup Kalite Yönetim Temsilcisine ulaştırılır, Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından “Müşteri Şikayet / Beklenti / Öneri Formu” na kaydedilir.

D.           CANSU GIDA  İNTERNET SİTESİ YOLUYLA

Gelen mailler Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından “Müşteri Şikayet / Beklenti / Öneri Formu” na kaydedilir.

UYGULAMA

 1. Gelen “Müşteri Şikayet / Beklenti / Öneri Formu” na Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından konunun içeriğine göre referans numarası verilerek “Müşteri Şikayetleri / Beklenti ve Önerileri Takip Formu” na kayıt edilerek incelenmek üzere ilgili birimlere ulaştırılır. Gerekli durumlarda müşteri konu hakkında çalışmaya başlanıldığına dair bilgilendirilir (yazılı veya sözlü).

 2. Kalite Yönetim Temsilcisi şikayetin / beklentinin / önerinin detayına uygun olarak hangi bölümlerde hangi incelemelerin yapılacağını ilgili bölüm yöneticileri ile koordineli olarak formda belirler.

 3. İlgili bölümler tarafından incelenen şikayet / beklenti / öneri sonuçları “Müşteri Şikayet / Beklenti / Öneri Formu” na kaydedilerek imzalanır ve Kalite Yönetim Temsilcisine gönderilir.

  1. Şikayet ise; inceleme sonucu

   1. Problem olduğu ortaya çıkmışsa müşteriye geri bildirim yazısı ilgili bölüm yöneticisi tarafından yazılır ve Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından DÖF başlatılarak Genel Müdür bilgilendirilir.

 • Problem yoksa geri bildirim yazısı İlgili bölüm yöneticisi tarafından yazılır, Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından Genel Müdür bilgilendirilir.

 • Şikayetin tekrarını önleyecek tedbirler alınması gerekiyorsa Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından DÖF başlatılarak Genel Müdür bilgilendirilir.

 1. Beklenti / Öneri ise; Müşteriye geri bildirim yazısı ilgili bölüm yöneticisi tarafından yazılır ve Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından gerektiğinde DÖF başlatılır ve Genel Müdür bilgilendirilir.

 1. Kapatılan “Müşteri Şikayet / Beklenti / Öneri Formu” nun bir nüshası konuyla ilgili bölüme iletilir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu