Müşteri Şikayet Değerlendirme Formu

 

MÜŞTERİ ŞİKAYET DEĞERLENDİRME FORMU

DOKUMAN NO  :

REVİZYON NO   :

SAYFA NO           :

YAYIN TARİHİ   :

Tarih :

Şikayet No :

Müşteri Adı :

Şikayeti Alan :

Şikayetin Alınma Şekli :    › Tel.     › Fax    › Firmaya Gelerek

› Kendi Yerinde   › Internetle

Şikayetin Konusu:

Şikayetin Nedeni :

İlgili Birim:

Uygulanacak Düzeltici Faaliyet:

Faaliyet Sorumlusu :

Faaliyet Termin Tarihi :

Yapılan Faaliyet :

› Yeterli                          ›  Yeterli Değil: ………………………

Faaliyeti Kontrol Eden / Onaylayan :

 

Bir cevap yazın