Monofazik Mayalar

MONOFAZİK MAYALAR

*Bir kısmı normal flora üyesi

*Fırsatçı patojen

*Endojen infeksiyon oluşturma oranları yüksek

*Hormon dengesizliği, immunsupressif ilaç kullanımı, uzun süre geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, gebelik, AIDS, transplantasyon.

*Katater infeksiyonları. Immun sistemi baskılanmış hastalar hariç , etken kabul edilmeleri için farklı zamanlarda birden fazla örnekten ya da aynı anda farklı örneklerden izole edilmeliler.

GENEL ÖZELLİKLER

* Tek hücreli ve ökaryotlar.

• Preparatta yuvarlak, oval bazen uzun- düzensiz.

* Tomurcuklanarak çoğalma (blastokonidia).
• Yavru hücre, ana hücre büyüklüğüne erişince ana hücreden ayrılır.

• Bu ayrılma olmaksızın hücreler uç uca geldiğinde yalancı hif (pseudohif) oluşur

* Özel koşullarda gerçek hif oluşabilir.

* Kültürde nemli, krem kıvamında tüysüz koloni oluştururlar, kapsül oluşturanlar
→ mukoid koloni

• Koloniler açık renkli veya melanin nedeniyle koyu renkli ( siyah veya kırmızı-pembe)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu