Molekül İçi ve Moleküller Arası Bağlar

  1. İYONİK BAĞ:

Metaller Elektron vererek + , Ametaller de elektron alarak – yükle yüklenirler. Bu şekilde +  ve – yükler arasında oluşan elektro statik çekime İYONİK BAĞ denir

ÖZELLİKLERİ

  1. Metallerle Ametaller arasında gerçekleşir.

  2. Elektron alış verişi esasına dayanır.

  3. + ve – yükler arasındaki elektrostatik çekimdir.

  4. Polardır. (Kutuplu)

  5. En kuvvetli iyonik bağ; en aktif metalle en aktif ametal arasında bulunur. (1A-7A)

6.İyonik bağlı bileşikler oda şartlarında katı halde bulunurlar.

7.Katı halde elektrik akımını iletmezler. Ancak eriyik ve çözeltileri iletkendir.

  1. KOVALENT BAĞ:

Elementlerin elektronlarını ortaklaşa  kullanarak oluşturdukları bağa denir.

ÖR: H2 nin yapısını inceleyiniz ?

ÇÖZÜM:1H :1s1 , diğer H’in de benzer biçimde 1s orbitalinde 1e’u vardır. Bu iki yarı dolu atomik orbital girişim yaparak bağ orbitalini oluşturur.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu