Mol Kavramı ( Yrd.Doç.Dr. Sinan BAYINDIR )

5.Konu: Mol Kavramı Kazanımlar:

5. Bağıl atom kütlesi ve mol kavramı ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen ile birleşen diğer element kütleleri temelinde bağıl atom kütlesini tanımlar.

5.2. Hidrojen ile bileşik yapmayan elementlerin bağıl atom kütlelerinin nasıl bulunabileceğini açıklar.

5.3. Elementler ve bileşikler için mol kavramını açıklar.

5.4. Elementlerin mol kütleleri ve tek tek atomların kütleleri üzerinden Avogadro sayısını hesaplar.

5.5. Mol kavramı ile Avogadro sayısı arasında ilişki kurar.

5.6. İzotop kavramını kullanarak bazı elementlerin mol kütlelerinin tam sayı çıkmayışını açıklar.

5.7. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı kavramlarını ilişkilendiren problemleri çözer.

5.Konu: Mol Kavramı

Konu Başlıkları:

5.1. Bağıl Atom Kütlesi

5.1.1.İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen ile birleşen diğer element kütlelerinin belirlenmesi,

5.2. Hidrojen ile bileşik yapmayan elementlerin bağıl atom kütlelerinin hesaplanması,

5.3. Mol Kavramı

5.3.1. Avagadro Sayısı ve Mol Kavramı ilişkisi

5.4. Mol Kütlsi

5.4.1. Avogadro sayısının hesaplanması

5.4.2. Gerçek Atomların Kütlesi

5.5. 1.Mol kavramı ile Avogadro sayısı arasında ilişki,

5.5.2. Mol kavramı ile mol kütlesi arasında ilişki,

5.5.3. Mol kavramı ile hacim arasında ilişki,

5.6.İzotop ve izotop atomların belirlenmesi

5.6.1. Kütle spektrometresi kullanarak bazı elementlerin mol kütlelerinin hesaplanması,

5.7. Basit kimyasal hesaplamalar,

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu