Mikrobiyolojik Örnek Alma ve Kültür Yapma ( Kültivasyon )

Mikrobiyolojik örnek alma ve kültür yapma(kültivasyon)

Üzerinde veya içinde M/O üretilmiş besiyerlerine kültür denir.

Kültür Tipleri:

  • Saf kültür: Besiyerinde yalnızca tek bir M/O türü üretilmiş kültürlerdir.

  • Karışık kültür: İki veya daha fazla M/O türü aynı Besiyerinde üretilmişse buna karışık kültür denir.

  • Sıvı kültür: Sıvı Besiyerinde oluşturulmuş kültürlerdir.

  • Katı Kültür: Katı Besiyerinde (agar içeren) geliştirilmiş kültürlerdir.

Kültür yapma

M/O’ların bulundukları ortamdan belirli tekniklerle alınarak uygun bir besiyeri ortamına aktarılması ve geliştirilmesidir.

Örnek alma ve alınan örneğin inokülasyona hazırlanması

İnokülasyon

(Ekim, Aşılama)

İnkübasyon

KÜLTÜR

Kültür yapımındaki bu aşamalardan daha önce bir takım ön hazırlıkların gerçekleştirilmesi gerekir. Bu amaçla yapılacak ilk işlem ekilecek M/O’ya uygun besiyeri seçimi yapılır ve sterile edilir.

Bu arada gerçekleştirilecek diğer bir işlemde kültüre ait bilgilerin besiyeri üzerine yazılmasıdır.

  1. İnkübasyonun başladığı tarih, gerekirse saat

  2. Ekilen örneğin adı veya kodu

  3. Örneğin Dilüsyon oranı (Dilüsyon yapılmışsa)

  4. Gerekirse besiyerinin adı

  5. Gerekirse İnkübasyon sıcaklığı ve süresi

ÖRNEK ALMA VE ALINAN ÖRNEĞİN İNOKÜLASYONA HAZIRLANMASI

Örnek alma ve alınan örneğin inokülasyona hazırlanması kültür yapmadaki en önemli aşamalardan biridir. Her zaman olduğu gibi bu aşamada da aseptik koşullama tümüyle uygulanmalıdır. Bu amaçla örneğin alınmasında kullanılan araç gereç ile örneğin aktarılacağı örnek kapları daha önceden sterilize edilmelidir. Örnek alınması ve örnek kabına aktarılması anında mümkün olabilirse Bun zen beki alevi altında çalışılmalıdır. Bun zen beki alevi ile çalışmanın olanaksız olduğu durumda, bir ispirto ocağından yararlanılabilir. Bu olanakta yoksa örnek çok seri bir şekilde alınır. Bekletilmeden ve gereksiz hareketlerden kaçınılarak hemen örnek kabına aktarılmalıdır.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu