Meyve Suyu ve Konsantre Fizibilite Raporu

BÖLÜM Ι

YATIRIMCI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

YATIRIMCI KURULUŞUN

1-ADI : ATTELİA Meyve Suyu ve Konsantre

2-HUKUKİ ŞEKLİ : Ltd. Şti.

3-SERMAYESİ : 26.500.000.000.0000 TL

4-ADRESİ : Organize sanayi Bölgesi Korkuteli/ANTALYA

BÖLÜM ΙΙ

1- YATIRIM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

1. Yatırımın cinsi : Komple Yeni Yatırım

2. Yatırımın konusu : Meyve Suyu ve Konsantre İşleme

3. Kuruluş yeri : Korkuteli Organize Sanayi /ANTALYA

4. Yatırıma başlama tarihi : 1 Şubat 2004

5. Deneme üretimine geçiş tarihi : 1 Mayıs 2005

6. Kesin işletmeye geçiş tarihi : 1 Eylül 2005

7. Projenin ekonomik ömrü : 10 yıl

8. Elektrik gücü : 4.500.000 kw / yıl

9. İstihdam : 83 Kişi (istihdam edilmesi düşünülen personellerin görev dağılımları ve sayıları raporun yatırım tutarları bölümünde işçilik masrafları başlığı altında belirtilmiştir.)

10 . Yararlanılmak istenen destekler : Kurulacak şirket , % 62.25’i şirket ortakları tarafından ; % 37.75’i ise bankadan alınacak kredi tarafından finanse edilecektir.

2- PROJENİN GEREKÇESİ

2.1. Projenin Tanımı ve Kapsamı

Türkiye’de tarım sektörü, coğrafi ve ekolojik koşullarının uygun olması nedeniyle büyük bir potansiyele sahip olup, ulusal gelirimizin yaklaşık % 15’ini ve istihdamın ise % 45’ini oluşturmaktadır. Ancak tarımsal üretim potansiyelinin geliştirilmesi ve bu potansiyelden yeterince yararlanabilmek için gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecek güçlü bir “Tarıma Dayalı Endüstri” kuruluşunu gerçekleştirmek zorundadır. Çünkü üretilen ürünü işleyen yeterli bir endüstri kurulmadan tarımsal üretimin arttırılması olanaksızdır. Bu gerçek, özellikle meyve ve sebzeler gibi çabuk bozulabilir nitelikteki ürünler için daha da geçerlidir. Değişik iklim ve ekolojilerin bir arada bulunduğu ülkemiz, meyve ve sebze üretiminde büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak yukarıda belirtilen yetersizlik nedeniyle öngörülen üretim gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye belirli bir alanda bu kadar çeşitli ekolojilere sahip olması nedeniyle, doğal olarak özellikle bağ-bahçe tarımında geniş olanaklara sahiptir. Bu nedenle Türkiye gıda endüstrisinde gittikçe artan bir öneme sahip bulunan meyve ve sebze işleme sektörünün, gelecekte daha da önem kazanacağını tahmin etmek güç değildir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu