Meyve Sularında Potansiyometrik Yöntemle Asitlik Tayini

MEYVE SULARINDA POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE ASİTLİK TAYİNİ

Galvanik pil, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren düzeneklerdir. Galvanik bir pilin EMK’sının değişmesi, kimyasal bileşenlerin aktifliklerindeki ve konsantrasyonlarındaki değişmeler haber verir. Konsantrasyona göre değişen EMK değerlerinden faydalanılarak çözeltilerin asitliği hesaplanır. EMK ise, galvanik pilin iki elektrotunun potansiyeline eşittir. Buradan yola çıkılarak hazırlanan potansiyometrik düzeneker, hiçbir akım geçmeksizin kaynağın EMK’sını ölçmeye yarar. pH ölçümlerinde potansiyometreden faydalanılır. Potansiyometrik titrasyon, titre edilen veya eden iyonun bağlı olduğu redoks sisteminin potansiyelindeki değişmeleri takip ederek yapılır. Değişmenin maksimum değer aldığı nokta titrasyonun sonudur. Deney: 10 ml meyve suyu 100 ml’lik behere alınarak üzerine 20 ml damıtık su eklenir. Beher magnetik karıştırıcı üzerine yerleştrilerek içine magnetik balık (çubuk) koyulur. Karıştırıcı çalıştırılır, karıştırma h ızı ve devri ayarlanır. İçine potansiyometrenin elektrotları daldırılır. Bürete 0,1 N NaOH doldurularak beher içindeki meyve suyu titre edilmeye başlanır. Meyve suyunun titrasyon öncesi pH değeri kaydedilir. Titrasyonda her defasında 0,5 ml titrant eklenerek pH değişimleri not edilir. pH değerlerindeki sıçrama aralıkları artmaya başlandığında hassasiyeti arttırmak için eklenen titrant miktarı 0,1 ml’ye düşürülür. Her defasında karşılık gelen ve değişen pH değerleri not alınır. Sıçrama aralıkları azaldığında yine başlangıçtaki gibi 0,5 ml titrant eklenerek titrasyona devam edilir. Aşağıdaki çizelgede gerekli yerler doldurularak grafikler çizilir ve eşdeğerlik noktasındaki titrant sarfiyatı her grafikten ayrı ayrı bulunur. Bulunan bu değerlerin hepsi aynı olmalıdır. Hesaplama: 1 ml 0,1 N NaOH; Örneğin litresinde 10 miliekivelan aside veya 0,75 g tartarik aside 0,67 g malik aside 0,64 g sitrik aside karşılık gelir. Hesaplamada kullanılacak olan çizelge ve çizilecek grafikler; 0,1 N NaOH 2 2 Okunan pH değeri ΔpH/ΔV Δ pH/ΔV ΔV/ΔpH sarfiyatı , ml, V Püf noktası: titrasyon direkt bir indikatör eşliğinde yapılamaz mı?

Bir Yorum

  1. Merhaba;
    A.niger yardımıyla şeker pancarı melası besi ortamında derin fermantasyon yöntemi ile sitrik asit üretiminde uygulanan aşamalar ve bu proseslerin (A. niger aşılama,fermantasyon,süzme vs.) kütle denklikleri, fabrika kurulumu için maliyet analizi hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu