Membran Ayırma – Ultra Filtrasyon ve Ters Osmoz ( Prof. Dr. Farhan ALFİN )

Membran Filtrasyon

Membran filtrasyon yöntemi Su (içme, işletme, kullanma), meşrubat, gibi sıvı gıdaların ve suda tam olarak çözülen katı gıdaların analizinde ve özellikle gıdada aranılan mikroorganizma sayısı 10 ml ‘de 1 veya daha az ise uygulanabilecek hemen hemen tek yöntemdir.

Membran filtrasyonda kullanılan filtreler çok ince, çok poroz, selüloz asetat ve/veya selüloz nitrattan oluşan disklerdir.

Membran filtreler 10 nm ‘den 8 μm ya da daha fazla por çaplı olarak sağlanabilmektedir.

Membran filtrasyon yönteminin kullanımında bazı sınırlamalar vardır.

Suda tam olarak eriyebilenlerin dışında kalan katı gıdalar ile boza ve şeftali suyu gibi pulplu sıvılar normal filtrasyon işlemi ile membran filtreden geçirilemezler.

Benzer şekilde normal yağlı süt de kolaylıkla filtre edilemez. Bununla beraber, bu gibi gıdaların filtrasyonu için özel çözücüler ve/veya enzimler ve/veya ön filtre kullanımı ile membran filtrasyon yöntemi pek çok katı gıda da başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Membran Filtrasyon Düzenleri:

Membran teknolojisi, moleküler ve iyonik düzeylerde ayrım yapılan bir teknoloji olarak tanımlanabilir.

Süt endüstrisinde sıklıkla kullanılan membran teknolojisi başlıca aşağıdaki teknikler ile ilişkilidir:

Ters ozmoz: (Reverse osmosis RO) Suyun uzaklaştırılması ile çözeltilerin konsantre edilmesidir.

Nanofiltrasyon (NF): Organik bileşiklerin, sodyum ve klorür gibi monovalent iyonların uzaklaştırılması ile ortamın konsantre edilmesidir (kısmi demineralizasyon).

Ultrafiltrasyon (UF): Ortamda sayıca çok olan makro moleküllerin konsantre hale getirilmesidir.

Mikrofiltrasyon (MF): Bakterilerin uzaklaştırılması ve makro molekül ağırlıklı ögelerin ayrılmasıdır.

Yukarıda belirtilen tekniklerde, sıvı ürün basınç altında bir membran filtreden geçirilmekte, farklı boyutlardaki katı ve yarı katı bileşenler membranda tutulurken ayrılan diğer faz yani filtrat, membran filtreden geçirilmektedir.

Membranlar, membrandan geçemeyeceği farzedilen en küçük moleküllü ögelere göre sınıflandırılır.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu