Lipitler II

YAĞLARIN KiMYASAL KOMPOZiSYONU

basit gliserit
karışık gliserit
Trigliseritlerin adlandırılması
Doğal yağlarda trigliseridlerin oluşum kuramları
Monogliseritler
Digliseritler
BİLEŞİK LİPİTLER
FOSFATİDLER
Gliserofosfatidler
Fosfatidler(gliserofosfatidler)
Esterfosfatidler: Lesitin ve kefalin
Lesitin
Sefalin
Fosfatid asitler (digliseridfosforik asitler)
Asetal fosfatidler(Plazmogenler)
Sfingolipitler
Bakteri fosfatidleri
SEREBROZİDLER
TÜREV LİPİDLER
Steroller
Lipokromlar(Renk Maddeleri)
Karotenoidler
KLOROFiL
Fitol (C20 H 39 OH)
Hidrokarbonlar
Doğal antioksidanlar

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu