Lipitler I

LİPİTLER
LİPİTLERİN SINIFLANDIRILMASI
Yağlar fiziksel özelliklerine göre
Kuruyan yağlar
Yarı kuruyan yağlar
Kurumayan yağlar
Basit lipitler
Bileşik lipitler
Türev lipitler
NÖTRAL YAĞLAR
YAĞ ASiTLERi
Yağ asitlerinin isimlendirilmesi
Yağ asitlerinin sınıflandırılması
Düz zincirli yağ asitleri
Doymuş Yağ Asitleri (C n H 2n O 2 )
Asetik asit
Butirik asit
Kaproik asit
Kaprilik asit
Kaprik asit
Laurik asit
Miristik sit
Palmitik asit
Stearik asit
Araşidik asit
Behenik asit
Lignoserik asit
Cerotic asit
Doymamış yağa sitlerinin adlandırılması
Trans yağ asitleri (transyağlar)
Monoen yağ asitleri
Palmitoleik asit
Oleik asit
İzooleik Asitler
Gadoleik asit
Polien Yağ Asitleri
Gama- – linolenik asit
Konjuge yağ asitleri
Sübstitue olmuş yağ asitleri
Halka içeren (siklik) yağ asitleri
Dallanmış(izo) Yağ Asitleri
YAĞLARIN KiMYASAL KOMPOZiSYONU
TRiGLiSERiTLER
Trigliseritlerinadlandırılması
Monogliseritler
Digliseritler
MUMLAR

Kaynak: http://www2.bayar.edu.tr/muhendislik/gida/docs/databank/lipitlerI.pdf

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu