Laboratuvar Temel İşlemleri ( Yrd.Doç.Dr. Ali GÜNDOĞDU )

1. LABORATUVARIN TANIMI

Fransızca’dan dilimize geçen laboratuvar kelimesi, sözlük anlamıyla;

Türlü araştırma, inceleme ve deneylerin yapıldığı, bunlar için gereken araç, madde ve aygıtların bulunduğu yer anlamına gelmektedir.

Başka bir tanımlamaya göre;

Bilimsel araştırmalar, sanayi deneyleri, grafik çizimiyle ilgili çalışmalar için gerekli malzeme ve cihazların bulunduğu yer» olarak tanımlanmıştır.

Gıda laboratuvarı denince;

Üretim, araştırma-geliştirme (AR-GE) ve kontrol amacıyla gıda ve gıda hammaddelerinin özelliklerinin belirlendiği, bunun için gerekli madde, malzeme ve aletin bulunduğu yer anlaşılmaktadır.

Üretimle ilgili gıda laboratuvarları, gıda işletmelerinde yer alırlar.

Bu laboratuvarlarda hammaddeden son ürüne kadar değişik kademelerde analizler yapılır ve böylece hammaddeyi en iyi şekilde değerlendirerek tüketiciye sunmak için uygun yöntem ve uygulama seçimi gerçekleştirilebilir.

Araştırma geliştirmeye yönelik gıda laboratuvarları daha çok yüksek düzeyde eğitim-öğretim yapan kuruluşlarla, araştırma kuruluşlarında yer alır.

Buralarda da hammaddeden son ürüne kadar değişik materyaller analiz edilerek yapıları incelenir.

Değişik hammadde, ara ürün veya son ürünler farklı formüllerle bir araya getirilerek yeni ürünler oluşturulmaya çalışılır.

Yeni ürünler için bileşimler geliştirilerek besinmaddelerinin yanında çeşitliliği de arttırılmış olur.

Gıda Kontrol laboratuvarları, daha çok satışa sunulmuş ve tüketicinin karşı karşıya olduğu ürünlerin analizi ile uğraşır.

Genel anlamda, ticari amaç taşıyan besin maddelerinin işlenmesini ve kalitesini denetler.

Ayrıca anlaşmazlık konusu gıdalarla ilgili analizlerin yapıldığı ve raporların düzenlendiği yerlerdir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu