Laboratory‎ > Genel Kimya Laboratuvarı II ( Prof. Dr. Baki HAZER )

Prof. Dr. Baki Hazer
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Deney No: 1
Gravimetrik Miktar Analizi
Deney No: 2
Yer Değiştirme Reaksiyonlarının İncelenmesi
Deney No: 3
Sıcaklığın Tepkime Hızına Etkisi
Deney No: 4
Derişimin Tepkime Hızına Etkisi
Deney No: 5
Tuz Çözeltilerinde Kimyasal Dengenin İncelenmesi
Deney No: 6
Reaksiyon Isısının Hesaplanması
Deney No: 7
İndirgenme-Yükseltgenme Reaksiyonları
Deney No: 8
Bazı Tuzların Asitlerle Reaksiyonu
Deney No: 9
Asit Baz Titrasyonu
Deney No: 10
Tuz Çözeltilerinde Kimyasal Denge
Deney No: 11
Bir Tuzun Çözünürlüğünün Tayini
Deney No: 12
İletkenlik Tayini
Deney No: 13
Elektrolitik Kaplama
Deney No: 14
Elektrokimyasal Piller

Bir cevap yazın