Laboratory‎ > ‎Genel Kimya Laboratuvarı I ( Prof. Dr. Baki HAZER )

Prof. Dr. Baki Hazer
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Deney No: 1
Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Deney No: 2
Naftalinin Erime Eğrisinin Çizilmesi

Deney No: 3
Çöktürme ve Süzme

Deney No: 4
Difüzyon

Deney No: 5
Magnezyumun Eşdeğer Gram Kütlesinin Tayini

Deney No: 6
Donma Noktası Alçalması İle Molekül Ağırlığı Tayini, (Kriyoskopi)

Deney No: 7
Kristallendirme

Deney No: 8
Basit Destilasyon

Deney No: 9
Uçucu Bir Sıvının Mol Kütlesinin Belirlenmesi

Deney No: 10
Hidratlaşmış Bir Tuzun Formülü

Deney No: 11
Kütlenin Korunumu

Deney No: 12
Bir Tepkimede Çıkan Gaz Kütlesinin Belirlenmesi

Deney No: 12
Bakırın Bazı Kimyasal Tepkimeleri

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu