Kütle Aktarımı ve Kütle Aktarım İşlemleri

Bölüm-1 MOLEKÜLSEL YAYINMA İLE KÜTLE AKTARIMI

1.1 Giriş

1.2 Gazlarda Molekülsel Yayınma ile Kütle Aktarımı

Toplam Akı Denkleminin İntegrasyonu

A ve B Bileşenlerinin Birbirlerine Zıt Yönlerde Eş Molar Miktarlarda Aktarılmaları

Durgun B İçinde A nın Aktarılması

Akılar Arası İlişkinin Reaksiyon Stokiyometrisi Tarafından Belirlenmesi

Akılar Arasi İlişkinin Diğer Başka Parametrelerle Belirlenmesi

Kütle Aktarım Alanının z ile Değiştiği Durumlar

Çok Bileşenli Gaz Karışımlarında A Bileşeninin Molekülsel Yayınma ile Aktarılması

Gazlarda İkili Molekülsel Yayınma Katsayılarının Bulunması

Deneysel Tayin

Molekülsel Yayınma Katsayısının Teorik Olarak Öngörülmesi

Molekülsel Yayınma Katsayısının Ampirik Denklemlerden Yaklaşık Hesabı

Gazlarda Molekülsel Yayınma Katsayısı Üzerine Sıcaklık ve Basıncın Etkileri

1.3 Sıvılarda Molekülsel Yayınma ile Kütle Aktarımı

Sıvılarda İkili Molekülsel Yayınma Katsayısının Tayini

Deneysel Tayin

Sıvılarda İkili Molekülsel Yayınma Katsayılarının Ampirik Denklemlerden Yaklaşık Hesabı

Derişik Sıvı Çözeltilerinde Molekülsel Yayınma Katsayısı

Elektrolitik Çözeltilerde Yayınma Katsayısı

Sıvılarda Molekülsel Yayınma Katsayısı Üzerine Sıcaklığın Etkisi

Çok Bileşenli Sıvılarda Molekülsel Yayınma ile Kütle Aktarımı

1.4 İkili Bir Karışımda Süreklilik Denklemi

1.5 Katılarda Molekülsel Yayınma ile Kütle Aktarımı

Katı Yapısına Bağlı Olmayan Aktarım

Yatışkın Halde Aktarım

Yatışkın Olmayan Halde Aktarım

Katı Yapısına Bağlı Olan Aktarım

Sıvıların Katılarda Aktarımı

Gazların Katılarda Aktarımı

Gazların Katılarda Yayınmasında Akılar Arasındaki İlişki

Katılarda Gazların Molekülsel Yayınma Katsayıları ve Geçirgenlik

Bölüm-2 : TÜRBÜLANSLI YAYINMA (eddy yayınması) İLE KÜTLE AKTARIMI VE KÜTLE AKTARIM KATSAYILARI

2.1 Giriş

2.2 A ve B bileşenlerinin Zıt Yönlü Eş Molar Miktarlarda Aktarılmaları

2.3 Durgun B İçinde A Bileşeninin Aktarılması

2.4 Laminar Akış Rejiminde Kütle Aktarım Katsayıları

Laminar Rejimde Akan Bir Sıvıya, Temasta Olduğu Bir Gazdan Kütle Aktarımı

2.5 Genelleştirilmiş Kütle Aktarım Katsayısı Denklemleri

2.6 Akı Hesabında Kullanılacak Olan Etkin Derişim Farkı

Bölüm-3 FAZLAR ARASI KÜTLE AKTARIMI

3.1 Giriş

3.2 Fazlar Arası Denge

3.3 Fazlar Arası Kütle Aktarımı

3.4 Kütle Aktarım Akısı

3.5 Toplam Kütle Aktarım Katsayıları ve Toplam İtici Güçler

3.6 Özel ve Toplam Kütle Aktarım Katsayıları Arasındaki Bağıntı

Bölüm-4 GAZ SOĞURULMASI (Absorpsiyonu)

4.1 Giriş

4.2 Sıvı-Gaz Dengesi

İdeal Çözeltiler

Gerçek Çözeltiler

4.3 Çözücü Seçimi

4.4 Soğurma İşlemleri

Devamlı Temaslı Gaz Soğurulması

Islak Çeperli Kolon

Püskürtmeli (Sprey) Kolon

Dolgulu Kolonlar:

Dolgulu Kolonda Gaz Soğurulması

Aktarım Birim Sayılarının Hesaplanması

Aktarım Birimlerinin Yüksekliklerinin Hesabı

Dolgulu Kolonun Çapının Hesabı

Kademeli Temaslı Gaz Soğurulması

Raflı Kolonda Gaz Soğurulması

Bölüm-5 DAMITMA (Destilasyon)

5.1 Giriş

5.2 Sıvı-Buhar Dengesi

İdeal Çözeltiler

İdeallikten Sapmalar: Gerçek ve Azeotropik Çözeltiler

Sıvı Fazda Çözünmeyen ve Kısmen Çözünen Sistemler

Uçuculuk, Bağıl Uçuculuk

K-Değerleri

Kabarcıklaşma Sıcaklığı

Çiğlenme Sıcaklığı

Entalpi-Derişim Diyagramları

5.3 Damıtma Yöntemleri

Parlamalı veya Denge Damıtması

Sabit Basınçta Parlamalı Damıtma

Isıtılmış Sıvının Basıncını Düşürerek Gerçekleştirilen Parlamalı Damıtma

Basit veya Diferensiyel Damıtma

Ayrımsal Damıtma

Sürekli Çalışan Raflı Bir Kolonda Ayrımsal Damıtma

Kesikli Çalışan Raflı Kolonda Ayrımsal Damıtma

Dolgulu Kolonda Ayrımsal Damıtma

Azeotropik Karışımların Ayrımsal Damıtılması

5.4 Sıvı-Gaz Temasında Kullanılan Raflı Kolonların İç Tasarımı

Kolon Çapı

Raf Aralığı

Sıvının Gaz Tarafından Zerreler Halinde Taşınması

Delikler

Savak

Raf Boyunca Gazda Meydana Gelen Basınç Düşmesi

Dizayn Adımları

Bölüm-6 SIVI-SIVI ÖZÜTLEMESİ (Ekstraksiyonu)

6.1 Giriş

6.2 Sıvı-sıvı dengesi

6.3 Çözücü seçimi

6.4 Özütleme işlemleri

Kademeli temaslı işlemler

Tek kademeli işlem

Çapraz temaslı çok kademeli işlem

Zıt yönlü temaslı çok kademeli işlem

Geri akım altında zıt yönlü temaslı çok kademeli işlem

Karıştırıcı-durultucuların dizaynı

Ekler

Kaynakça

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu