Küfler Parazitler

KÜFLER

Toksin—–Mikotoksin——-Mikotoksikozis

Özellikler

Aerobik

Rutubetli ve sıcak ortamları sever.

20-40 °C, pH 3.5 ve 0.65 aw ürer.

Carry over özelliği

Carry Over

Toksin içeren yem—-hayvan—–ürün—–insan

Karaciğerde akümüle olurlar.

Patogenez

Akut–Karaciğer ve böbrek fonk. Bozulmalar

Kronik—Karaciğer kanseri

Teratojenik (placenta yoluyla yavruda bozukluklar)

Mutajenik (DNA ve RNA yapısında değişiklikler)

Türler

Aspergillus

Penicillium

Fusarium

Mikotoksinler

1. Aspergillus Türlerinin Oluşturduğu

Aflatoksin

Cyclopiazonic Asit

2. Penicillium Türlerinin Oluşturduğu

Okratoksin A

Patulin

Citreoviridin

Citrinin

Roquefortine

3. Fusarium Türlerinin Oluşturduğu

Trikotosen

Deoksinivalenol

Zearelenone

Fumonisin

Aflatoksin

Etken: Aspergillus flavus; A. parasiticus

İlk:Hindi—Rasyondaki yer fıstığı

Üreme Sıcaklığı: 12-42 °C

pH: 6.0

aw:Üreme için 0.80; Toksin oluşturma 0.98

Mısır, buğday, pamuk, pirinç, soya, baharat, süt

Floresan altında verdiği renge göre: B ve G

B1 ve B2 ile beslenen hayvanların sütlerinde: M1 ve

M2

Toksisite sırası: B1>M1>G1>B2>M2>G2

Gıdalarda en üst limitler B1 2 ppb; toplam 4 ppb

Cyclopiazonic Asit

A. flavus

Camembert peyniri—-P. camemberti

Tavuklar için yüksek toksisite

Okratoksin A

P. verrucosum; A. ochraceus

Mısır, fasulye, buğday, pirinç, buğday, un, yulaf

Ekmek tüketimi, en önemli kaynak

Balkan endemik nefropati hastalığı

Kan serumunda yarılanma ömrü 35 gün

Patulin

P. expansum

Elma ve armut

Meyve suları riskli

Citreoviridin

P. citreonigrum

Sarı pirinç

Citrinin

•P. citrinum

•Un, buğday, mısır

Roquefortine

•P. roqueforti

•Peynir ve ekmek

Trikotosen

F. sporotrichoides

Buğday, tahıl, un

II. Dünya savaşında toksin içeren ekmek tüketimi

Alimentary toxic aleukia

Semptomlar 4 aşamada

Ağızda ve midede yanma

Kusma, bulantı, ağrı

Organlarda hemorajiler

Hemopoetik sistem bozuklukları

Deoksinivalenol

Buğday, mısır, arpa, yulaf

Kusma ile karakterize

Zearelenone

Mısır, pirinç ve tahıllar

Östrojenik etkili

Fumonisin

Mısır

Özefagus kanseri

Koruma

Gıdaları nemli ortamlarda muhafaza etmemek

Küflü gıdaların tüketilmesinden kaçınılmalı

Periyodik kontrollerin yapılması gerekli

Koruyucu madde kullanımı

AF’ler, ısı uygulamaları ile tam olarak yıkımlanmamaktadır.

Isı + amonyak (sınırlı kullanım)

Parazitler

Gıdalarla Bulaşan

Hayvanların kas ve iç organlarının yenmesi ile bulaşma

Su ile Bulaşan

1. İnsan yada hayvan dışkısıyla sulanan veya gübrelenen yeşil bitkilerin tüketilmesi

2. Kontamine su ve su ürünlerinin tüketilmesi

Taenia spp.

T. saginata, T. solium

Larva formu Cysticercus bovis ve C. solium

Masseter, dil, diyafram, kalp, interkostal

Trichinella spp.

T. spiralis

Domuzlar

En büyük intracellüler parazit

Echinococcus spp.

E. granulasus

Kedi ve köpek

Hidatik kist

Fasciola heptica

Karaciğer

Sarcosystis spp.

S. hominis

Özellikle özefagus ve diyafram yanında

Çizgili kaslarda

Toxoplasma gondii

İntracellüler

Kedi dışkısı

Kasaplık hayvan etlerinin yetersiz pişirilmesi

Ateş, baş ağrısı, lenfadenitis

Cryptosporidium spp.

İntracellüler

Bulaşma, insandan insana direkt

Kontamine su ve gıdalarla indirekt

Gastroenteritis

Diphylobothrium latum

Balık tüketimi

Entamoeba histolytica

Amipli dizanteri

Su ve salata

Giardia intestinalis

Su ve salata

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu