Koşineal ve Şellak Üretimi ( Dr. Erdoğan KÜÇÜKÖNER )

Özet

Bir gıda ile ilgili ilk izlenim görseldir ve gıdanın tercih edilmesi onun renginin kabul veya ret edilmesine bağlıdır.   Yapılan  pek  çok  çalışma  renk  ile  lezzet  arasında  pozitif  yönde  bir  ilişki  olduğunu  ortaya  koymuştur.  Koşineal   Dactylopius coccus adıyla bilinen ve değişik kaktüslerde (Opuntia cinsi) asalak olarak hayatını sürdüren böcekten   elde edilen bir tür renk pigmentidir. Şellak, coccus lacca isimli bir böceğin lak salgı maddesidir. Bu böcek Hindistan   ve Güney Asya’da yetişen Palas ağaçlarında beslenirler. Bu böcek gözenekleri arasından, lak adı verilen koruyucu   bir örtünün içinde sertleşmiş zamklı bir madde ç ıkartır. Bu lak maddesi biriktirilir, ezilir, yıkanır ve kurutulur. Daha   sonra gıdalarda renklendirici, parlatıcı veya kaplama amaçlı gıdalarda kullanır.

Anahtar kelimeler : Koşineal, karmin, şellak.

Abstract  

People associate certain colors with certain flavors, and the color of food can influence the perceived flavor   in any food. For this reason, food manufacturers add these dyes to their products and many studies showed   that there are a positives relation between color and flavor.  The cochineal (Dactylopius coccus) is a scale insect   in  the  suborder  Sternorrhyncha,  from  which  the  crimson-coloured  dye  carmine  is  derived.  A  primarily  sessile   parasite native to tropical and subtropical region, this insect lives on cacti from the genus Opuntia, feeding on   plant moisture and nutrients. It is used as a fabric and cosmetics dye and as a natural food coloring. Shellac is   an animal product. The basic material comes from the Coccus lacca, a scale insect that feeds on certain trees in   India and southern Asia. After feeding, the insect produces through its pores a gummy substance which hardens   into a protective covering called lac. This lac is collected and then it is crushed, washed and dried. After further   treatment, it is skillfully drawn into thin sheets of finished shellac. It can be used as coloring agents, edible film, or coating on foods.

Keywords: Cochineal, carmine, shellac.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu