Kompleksleşme Titrasyonları ( Prof. Dr. Mustafa DEMİR )

KOMPLEKSLEŞME TİTRASYONLARI
Prof. Dr. Mustafa DEMİR
http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/

Kompleks oluşumu
Basit bileşik
Kompleks bileşik
Ligand
Şelat
Sunucu atom
Koordinasyon sayısı
Çok dişli kompleks

Basit bileşik
Basit bileşikler, basit anlamda, elektron kaybeden (katyon) ve elektron fazlalığı olan(anyon) iki türün, bir araya gelmesiyle oluşan
nesnelerdir.
Elektronların paylaşım derecesine göre bileşikler iyonik veya kovalent karakterde olabilirler.

Kompleks bileşik
Kompleks bileşikler ise, bileşikler arasındaki etkileşimlerle oluşurlar ve başlangıç maddelerinden çok farklı özelliklere sahiptirler.
Basit bileşiklerle kompleksler arasındaki temel fark, birisinin elementlerinden, diğerinin ise bileşiklerden oluşmasıdır.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu