Koloni Sayımı ( MEGEP )

1. KÜLTÜREL SAYIM YÖNTEMLERi

1.1. Amacı

1.2. Kültürel Sayım Yöntemleri

1.2.1. Dökme Plak Yöntemiyle Kültürel Sayım

1.2.2. Çift Tabakalı Dökme Plak Yöntemiyle Kültürel Sayım

1.2.3. Yüzeye Yayma Yöntemiyle Kültürel Sayım

1.2.4. Koloni Sayımı ve Koloni Sayıcısının Kullanımı

1.2.5. Koloni Sayısını Hesaplama

1.2.6. Membran Filtre Yöntemi

1.2.7. En muhtemel Sayı ( EMS ) Yöntemi

2. DİREKT MİKROSKOBİK SAYIM YÖNTEMLERİ

2.1. Amacı

2.2. Howard Lamı ile Küflü Saha Sayımı ve Hesaplamaları

2.3. Thoma Lamı ile Mikroskobik Sayım

2.3.1. Aşamaları

2.3.2. Hesaplamalar ve Dikkat Edilecek Noktalar

2.4. Breed Yöntemi

2.5. Direkt Epifluoressant Filtre Tekniği

2.6. Kültürel Sayım Yöntemlerine Göre Avantajları ve Dezavantajları

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu