Kofaktörler

Koenzim ve Mineraller

Genel Terminoloji: Kofaktör, Koenzim, Holoenzim, Apoenzim,Prostetik Grup tanımları

• Bazı enzimler (özellikle protein yapılı enzimler), bir tepkimeyi katalizleyebilmek için gerekli olan, protein yapısında olmayan, iyon veya organik bir molekülle etkileşir veya birleşirler.

• Kofaktörler, dolayısıyla, enzim optimum aktivitesi için gerekli protein dışındaki moleküller ve iyonlardır.

• Kofaktörler olarak adlandırılan bu yapılar

1. metal iyonları (Zn+2,Fe+2)

2. Koenzimler: genellikle vitamin türevi olan organik moleküller olarak sınıflandırılmışlardır.

• Koenzimi olmadan katalitik aktivite göstermeyen enzimler kofaktörü ile birlikte Holoenzim olarak adlandırılır

• Bu enzimlerin (Holoenzim) kofaktörü ayrıldıktan sonra geriye kalan, katalitik aktivite göstermeyen protein yapılı kısmına ise Apoenzim adı verilir.

• Koenzimler enzime kovalent bağla bağlanmışsa bu koenzimlere ise prostetik grup (prostheses: Protez) adı verilir. Karboksilazlar için biyotin koenzimdir ve prostetik gruptur.

• Yaygın olarak bilinen 12 koenzim vardır ve bunların çoğunluğu vitamin öncüllerinden türevlenmiştir.

1. ATP: Adenozintrifosfat (g-fosforil ya da AMP grup transferi yoluyla bağ aktivasyonu için fosfat sağlar)

2. s-Adenozil metyonin (SAM) : Adenozin içerir, metil grubu transferinde rol oynar

3. Nikotinamiddinüleotit (fosfat) NAD(P): Adenozin içerir, piridin nükleotididir.

4. Koenzim A (KoA) : pantotenik asit, sistein kalıntısı ve AMP içerir.

5. Pantotenik Asit (Vit B5): KoA bileşenidir.

6. Tiyamin (B1): pirimidin bazı içerir, TPP olarak koenzim yapısını oluşturur.

7. Kobalamin (Vit B12):

8. Piridoksal Fosfat (PLP): B6 vitamini. B6 vitamini piridoksal, piridoksamin ve Piridoksin için ortak bir addır. Koenzim formu fosfatlanmış halka ile oluşur (PLP).

9. FlavinAdeninDinükleotit (FAD) ve FlavinMonoNükleotit (FMN): Vit B2 den (Riboflavin) türetilmiş koenzimlerdir.

10. Biyotin (Vit B7, Vit H, Koenzim R (KoR)) :

11. Vit K: yağda çözünen vitaminler içerisinde bilinen tek koenzimdir. Kinon yapısındadır, koagülasyon ile ilişiği bulunduğu için K vitamini adını almıştır. g karboksilazlar için koenzim görevi görür.

12. Vit C: L-Askorbik asit

Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/97768/mod_resource/content/1/kofaktor%20ve%20koenzimler-2018.pdf

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu