Kırmızı Pul Biber Üretiminde Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri ( Dilek YALÇIN )

ÖZET:

Kırımızı biber hem yurt içindeki tüketimi hem de yurt dışına ihraç edilmesinden dolayı önemli tarımsal bir üründür. Ülkemiz için böylesine önem taşıyan kırımızı biberde, üretimde karşılaşılan kayıpların, bozulmaların ve üretim kalitesinin artırılması için çeşitli önlemlerin alınması gereklidir. Kırmızı biber sıcak iklimlerde yetişmekte olup, meyveleri kurutulduktan sonra çeşitli amaçlarla tüketilmektedir. Kırmızı biber üretim aşamalarının hemen hepsinde mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler ortaya çıkabilir. Çalışmamızda kırmızı biberde hammaddeden son ürüne kadar olan akım şeması çıkartılarak bu tehlikeler ile Kritik Kontrol Noktaları ve kontrol kriterleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Baharat, Mikotoksin, Kırmızı Biber, Kritik Kontrol Noktaları, HACCP. Critical Control Points and Hazard Analysis for Red Pepper Processing

ABSTRACT:

The red pepper indicates a very important role in agricultural production, because it is a native consumption material and also a very important export product. Necessary precautions must be taken throughout the production period, to avoid deformation and losses in the structure of such an important product. The red pepper prefers an hot climate to raise well, and its fruits are used for various purposes after they dried out. During the production process of Pepper, microbiological, chemical and physical problems and dangers may arise. Throughout this study, the dangers and critical control points, from the beginning towards the last phase of the production process of Pepper, are stated out by the help of the flow chart.

Key Words: Spices, Mycotoxin, Red pepper, Critical Control Points, HACCP.

….

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu