Kırmızı Et Üretim Tesislerinde HACCP

 • 1. Giriş

 • 2. Tanımlar

 • 3. HACCP prensipleri ve uygulanışı

 • 3.1 Tehlike analizi

 • 3.1.1 Multidisipliner HACCP grubunun oluşturulması

 • 3.1.2 Ürünün Tanımlanması

 • 3.1.3. Hedeflenen Kullanımın Tanımlanması

 • 3.1.4. İş Akış Şemasının Yapılandırılması (Üretim Sürecinin Tanımlanması)

 • 3.1.5. İş Akış Şemasının Mahallinde Onaylanması

 • 3.1.6. Tehlikelerin ve Kontrol Önlemlerinin Listelenmesi

 • 3.2 Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi

 • 3.3 Kritik Kontrol Noktalarındaki Kritik Limitler

 • 3.4 Kritik Kontrol Noktalarında İzleme Prosedürleri

 • 3.5 Düzeltici Faaliyetler

 • 3.6 Doğrulama Prosedürleri

 • 3.7 Dokümantasyon ve Kayıt Tutma

 • 3.8 Eğitim

 • 4. Bazı Gıda İşletmelerinde HACCP Prensipleri Uygulamasının Kolaylaştırılması

 • 4.1 Dayanak

 • 4.2 Bu Belgenin Amacı

 • 4.3 HACCP i Kolaylaştırmaya Uygun İşletmeler

 • 4.4 HACCP Prensiplerine Dayalı Bir Prosedür Nedir?

 • 4.5 HACCP ve Önkoşul Gereklilikler

 • 4.6 Önkoşul Gereklilikleri ve Gıdayla İlgili Tehlikelerin Kontrolü

 • 4.7 Gıda Hijyeni ve HACCP Prensiplerinin Uygulanması Konusunda İyi Uygulama Kılavuzları

 • 4.8 HACCP Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Jenerik Kılavuzlar

 • 4.9 HACCP Prensiplerinde Esneklik

 • 4.9.1 Tehlike Analizi HACCP’e Dayalı Prosedürlerin Geliştirilmesi

 • 4.9.2 Kritik Limitler

 • 4.9.3 Takip Prosedürleri

 • 4.10 Birlik Mevzuatı ya da Ulusal Mevzuattaki Kriterlerin ve Limitlerin Rolü

 • 4.11 Soğuk Zincirin Korunması

 • 4.12 Düzenleyici Değerlendirmeler

 • 4.13 HACCP ve Sertifikasyon

 • 4.14 HACCP ve Gıda İşletmelerinde Çalışanların Eğitimi

 • 4.15 Sonuç

 • 5. Sığır Kesim İşlemleri İçin Jenerik HACCP Modeli

 • 6. Kaynaklar

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu