Kimyon Ürün Spesifikasyonu

1. TANIM                
KİMYON ;Cuminum cyminum L. türüne giren bitkilerin olgunlaştıktan sonra toplanıp tekniğine uygun olarak  
kurutulan tohumlarının tane veya öğütülmüş halidir.          
                 
Orjin :TM              
                 
Ürün Bileşimi :Öğütülmüş Tane Kimyon            
                 
2. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ            
2.1 Rutubet  (%m/m) (max.)   :10      
2.2 Toplam Kül  (k.m.) (%m/m) (max.)   :9      
2.3 %10’luk HCL’de çözünmeyen kül (k.m.)(%m/m) (max.)   :1,5      
2.4 Uçucu yağ miktarı (k.m.) (ml/100g) (min.)   :1,7      
2.5 Yabancı madde (%m/m)) (max.)   :Bulunmamalı    
2.6 Elek göz açıklığı (mm)       :0,56      
                 
3. DUYUSAL ÖZELLİKLER              
3.1 Renk         :Sarı – kahverengi    
3.2 Koku         :Kuvvetli-Tipik ve yağsı    
3.3 Tat         :Keskin      
3.4 Görünüş         :Toz      
                 
4. MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ     Rev. TGK Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Tebliğ No:2009/6)
                 
4.1 Enterobacteriaceae (kob/gr) (max.)   :1,0X10²      
4.2 Küf-Maya (kob/gr) (max.)   :1,0X10000      
4.3 S.Aureus (kob/gr) (max.)   :1,0X10³      
4.4 Bacillus cereus (kob/gr) (max.)   :1,0X10³      
4.5 Salmonella spp.     :25 g’da bulunmamalı    
                 
                 
PESTİSİT         :TGK Tebliğ No:2004-42 uygun olmalı  
KATKI MADDELERİ         :TGK Tebliğ No:2003-44 uygun olmalı  
BULAŞANLAR         :TGK Tebliğ No:2002-63 uygun olmalı  
                 
5. ETİKET BİLGİSİ                
 Ambalaj ve etiket bilgileri “Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği Tebliğ No 2002/58 ” uygun olmalıdır. Bu kurallar:
                 
*Gıda maddesinin adı, İçindekiler, *Net miktarı, *Üretici veya ambalajlayıcının ticarı ünvanı, açık adresi ve tescilli markası, *Son tüketim tarihi, *Parti numarası ve ve/veya seri numarası, *Üretim izin tarihi ve sayısı,* Orijin ülke, *Gerektiğinde kullanım bilgisi ve muhafaza şartları
                 
 Dış ambalaj etiketlerinde de bulunması zorunlu olan bilgiler aşağıda verilmiştir:
*Gıda maddesinin adı, *Gıda maddesinin son kullanma tarihi, *Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer, *Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası, *İçindeki iç ambalaj adedi
                 
6. AMBALAJ                 
 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak ambalajlanmalıdır.
                 
7. DEPOLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ            
7.1 Depo Koşulları         :Sıcaklık 25ºC’nin altında, max.50% nispi nem  
7.2 Raf Ömrü         :1 yıl      
                 
8. SEVKİYAT KOŞULLARI              
*Ambalajlı ürün aşırı ısı, yağmur ve güneşten iyi korunan muhafazalı araçlarda, *Araç zemini ve duvarları temiz olmalıdır ve pas içermemelidir.
                 
9. GIDA GÜVENLİK ŞARTNAMESİ : TÜRK GIDA KODEKSİ ve BAHARAT TEBLİĞİ esas alınmaktadır.  
ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve HACCP Prensiplerine göre üretilmektedir.    
                 
10. ÜRÜNÜN SATIŞ ŞEKLİ       : Paketli      

Bir cevap yazın