Kimyasal Tepkimelerde Hız ve Denge ( MEGEP )

 • KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

 • Tepkime Hızlarının İncelenmesi

 • Tepkime Hızının Ölçülmesi

 • Çarpışma Teorisi

 • Aktifleşme Enerjisi

 • Potansiyel Enerji Grafikleri

 • Tepkime Mekanizması

 • Tepkime Hız İfadesi

 • Tepkime Derecesi

 • Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler

 • Tepkime Hızına Madde Cinsinin Etkisi

 • Tepkime Hızına Konsantrasyonun Etkisi

 • Tepkime Hızına Sıcaklığın Etkisi

 • Tepkime Hızına Katalizörün Etkisi

 • Tepkime Hızına Temas Yüzeyinin Etkisi

 • KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE

 • Tersinir Olaylar

 • Tersinir Olmayan Olaylar

 • Denge Hali

 • Fiziksel Denge

 • Kimyasal Denge

 • Heterojen denge

 • Homojen denge

 • Dengenin Görünümü

 • Nitel Görünümü

 • Nicel Görünümü

 • Kd ve Kp Sabitleri Arasındaki İlişki

 • Denge Durumu

 • Kimyasal Dengeye Etki Eden Faktörler

 • Konsantrasyonun Etkisi

 • Sıcaklığın Etkisi

 • Basıncın Etkisi

 • Denge Sabitini Etkileyen Faktörler

 • Sıcaklığın Etkisi

 • Denklemlerin ve Kat Sayıların Değiştirilmesi

 • ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ

 • 3.1. Çözünme

 • Çözünme Olayında Düzensizlik Faktörü

 • Sulu Çözeltiler

 • Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı

 • Çözünürlük Dengesine Etki Eden Faktörler

 • Çözünürlük Çarpımı ve Çökme

 • Seçimli Çöktürme

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu