Kimyasal Kinetik ( Dr.Levent ÇAVAŞ )

 

Kinetik
• Kimyasal bir reaksiyonun hızını inceler.
• Kinetik, bir reaksiyonun hızı yanında, reaksiyon mekanizmasını (reaksiyonun nasıl meydana geldiği) da aydınlatmaya yardımcı olur.

Genel Bakış:

Kinetik: Hız ve moleküler düzeydeki prosesler arasındaki bağlantının kurulması.
Mekanizmalar
Arrhenius Eşitliği: Hız sabiti sıcaklıkla nasıl değişir. Reaktantların %50 sinin reaksiyona Yarı-Ömür girmesi ne kadar sürmektedir. Kalan miktar veya istenen miktara ulaşmak için gerekli zaman nasıl hesaplanır.
İntegrali Alınmış HıEşitlikleri Hız reaktantların miktarına hangi
Hız Eşitlikleri oranda bağlıdır.
Reaksiyon Hızı Hız nasıl ölçülür

….

Kaynak: http://kisi.deu.edu.tr/lcavas/Modul8.pdf

Bir cevap yazın