Kimya Nedir? ( Genel Kimya Ders Notu )

Kimya Nedir?

Kimya, evrendeki bütün maddelerin doğasını ve davranışını inceleyen ve böylelikle elde edilen bilgileri insanlığın ihtiyaçlarının karşılanması, huzuru ve sağlığı için kullanan bir bilim dalıdır.

Madde nedir?

Boşlukta yer tutan ve kütlesi olan her şeye madde denir.

Doğada kaya, taş, çakıl, kum gibi adlarla anılan jeolojik yapılar ve toprak; metalden, camdan, odundan, plastikten ve pamuktan yapılmış olup belirli bir şekli olan veya olmayan eşyalar ve yiyip içtiğimiz besinler; teneffüs ettiğimiz hava, yaktığımız doğal gaz ve kısacası katı, sıvı ve gaz halde olan her şey maddedir.

Maddenin Yapısı

Maddenin yapısı üzerine ilk tartışmalar, maddenin tanecikli yapıda mı yoksa sürekli yani bütünsel yapıda mı olduğu üzerine olmuştur.

Maddenin yapısı üzerine deneysel verilerin artmasıyla (örneğin; sabit oranlar kanunu, gazlar için belirli hacimler yasası, elektroliz kanunları vb) maddenin tanecikli yapıda olduğu sonucu çıkarıldı.

Madde:

 Tanecikli yapıda
 Boşluklu yapıda
 Hareketli yapıda

Madde taneciklerden meydana geliyorsa, tanecikler neden görülemiyor?

1 Damla suda 2×1021 tane su molekülünün (H2O, suyu oluşturan tanecikler) bulunması, çıplak gözle neden maddeyi oluşturan taneciklerin görülmediğini açıklar.

Maddedeki tanecikler:

 Atomlar
 Moleküller
 İyonlar

Demir çubuk, bir şişedeki cıva, bakır kap, aleminyum çerçeve, tanecikleri atomlar olan maddelere örnek verilebilir.

Bir kaptaki su (H2O), alkol (C2H5OH), aseton (C3H6O), çay şekeri (C12H22O11) ve bir tüpteki oksijen (O2) tanecikleri moleküller olan maddelere örnek teşkil eder.

Tanecikleri iyonlar olan maddelere örnekler:

Sodyum klorür (yemek tuzu) NaCl Na+, Cl-

Kalsiyum Karbonat (kireç taşı) CaCO3 Ca2+, CO3

Sodyum karbonat (çamaşır sodası) Na2CO3 2Na+, CO3

Tanecikleri Bir Arada Tutan Kuvvetler:

Metallerde metal atomlarını bir arada tutan kuvvet metalik bağdır.

İyonlardan oluşmuş (iyonik yapılı) maddelerde tanecikleri bir arada tutan kuvvet, zıt yüklerin bir birini çekmesi esasına dayanan iyonlar arası çekim kuvvetidir.

Moleküllerden oluşmuş maddelerde ise tanecikleri (molekülleri) bir arada tutan kuvvetler şunlardır:
 Van der Waals kuvvetleri
 Dipol-dipol etkileşmesi
 Hidrojen bağları

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu