Kefir ve Kefirin Sağlık Üzerine Etkileri

ÖZET

Kafkasya’da yaygın olarak bilinen ve yöre halkı tarafından çok eski yıllardan beri üretilip, tüketilen kefir, kefir daneleri kullanılarak etil alkol ve laktik asit fermantasyonları sonucu elde edilen geleneksel fermente süt ürünlerimizden biridir. Kefir sütten yapıldığı için, süt içindeki yağ, laktoz, mineral maddeler ve vitaminler gibi besin maddelerinin tümünü yapısında bulundurmaktadır. Hatta oluşumu sırasında bazı vitaminlerin sentezlenmesi, proteinlerin ve laktozun kısmen parçalanması, kefirin besleme değerini artırmaktadır. Kefirin yapısında bulunan mikroorganizmalar bu ürünün kolay sindirilmesini sağlamakta, böylelikle besin elementlerinin vücut tarafından emilimi artmaktadır. Kefir, dünyanın çok değişik bölgelerinde tüberküloz, kanser ve gastrointestinal bozukluklar gibi hastalıklarda tedaviyi destekleyici unsur olarak geniş çapta kullanılmaktadır. Bugüne kadar kefirin gastrointestinal rahatsızlıklar üzerine etkilerinin araştırıldığı çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ayrıca son yıllarda kefirin bazı kanser türlerini kontrol etme özelliği, kolesterol düşürücü etkisi ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri ile ilgili olarak pek çok çalışma yapılmış ve bu yönde olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bu derlemede kefirin sağlık üzerine etkileri ile ilgili son yıllarda yapılan çalışmalara değinilerek, kefirin fonksiyonel gıda özelliği değerlendirilecektir.

Kefir and Effects of Kefir on Health

Abstract

Kefir is a traditional fermented milk product that is obtained by the ethanol and lactic acid fermentations of milk using kefir grains and has been widely known, produced and consumed by local people in the Caucasus for a long time. Since kefir is prepared from milk, it includes all milk nutrients such as fat, lactose, minerals and vitamins. Besides this, during production, synthesis of some vitamins and the partial decomposition of proteins and lactose increase its nutritional value. The microbial composition of kefir enables the product to be easily digested, as a result, the absorption of nutrients by the body increases. Kefir has been widely used as a supplement in the treatment of different diseases such as tuberculosis, cancer and gastrointestinal disorders in various regions of the world. To this day, many studies have been made examining the effects kefir has on gastrointestinal disorders. In addition to these various studies have been conducted in recent years related to the effects of kefir in the immune system, controlling of different cancers and lowering of cholesterol that have obtained positive results. This paper attempts to assess the functional properties of kefir by reviewing the research on the health benefits of kefir.

Kaynak: http://gida.muhfak.akdeniz.edu.tr/_dinamik/31/156.pdf

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu