Kefir ( MEGEP )

 • 1. KEFİR ÜRETİMİ İÇİN SÜTE UYGULANAN ÖN İŞLEMLER

 • 1.1. Kefir

 • 1.1.1. Tanımı ve Tarihçesi

 • 1.1.2. Kefirin Özellikleri

 • 1.1.3. Kefir Çeşitleri

 • 1.1.4. Besin Değeri ve Sağlık Açısından Önemi

 • 1.2. Ön İşlemler

 • 1.2.1. Ham Madde ve Özellikleri

 • 1.2.2. Sütün Temizlenmesi

 • 1.3. Standardizasyon

 • 1.4. Homojenizasyon

 • 1.5. Isıl İşlem

 • 1.6. Soğutma

 • 2. İNOKÜLASYON VE İNKÜBASYON

 • 2.1. İnokülasyon

 • 2.1.1. Kefir Danesinin Özellikleri

 • 2.1.2. Saf Kültür ve İşletme Kültürü Eldesi

 • 2.2. İnkübasyon

 • 2.3. Pıhtının Kırılması ve Soğutma

 • 3. AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA

 • 3.1. Ambalajlama

 • 3.1.1. Ambalaj Materyalleri

 • 3.1.2. Ambalajlara Dolum

 • 3.2. Depolama

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu