Keçiboynuzu Çekirdeklerinden Gam Üretim Yollarının Araştırılması ( Özcan DEMİRTAŞ )

1. GİRİŞ

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

2.1. Keçiboynuzu

2.2. Keçiboynuzu Bitkisinin Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri

2.3. Keçiboynuzu Meyvesinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

2.3.1. Fiziksel Özellikler

2.3.2. Kimyasal Özellikler

2.4. Keçiboynuzu Çekirdeklerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

2.4.1. Fiziksel Özellikler

2.4.2. Kimyasal Özellikler

2.5. Keçiboynuzu Çekirdeklerinden Gam Üretimi

2.6. Keçiboynuzu Gamı

2.6.1. Keçiboynuzu Gamının Yapısı ve Özellikleri

2.6.2. Keçiboynuzu Gamının Kullanım Alanları

2.6.2.1. Gıda Sanayinde Kullanımı

2.6.2.2. Diğer Sanayi Kollarındaki Kullanımı

3. MATERYAL VE METOD

3.1. Materyal

3.2. Yöntem

3.2.1. Keçiboynuzu Çekirdeklerinden Çekirdek Kabuğunun Uzaklaştırılması

3.2.2. Keçiboynuzu Çekirdeklerinin Endosperminin Ayrılması ve Öğütülmesi

3.3. Uygulanan Analizler

3.3.1. Tüm Çekirdeğe ve Kabuğu Uzaklaştırılmış Çekirdek Üzerinde Uygulanan İşlemler

3.3.2. Gam Üzerinde Uygulanan Analizler

3.3.2.1. Nem Tayini

3.3.2.2. Protein Tayini

3.3.2.2. Yabancı Partiküllerin Belirlenmesi

3.3.2.3. Kül Tayini

3.3.2.4. Asitte Çözünemeyen Madde Miktarı

3.3.2.5. Viskozitenin Ölçülmesi

3.3.3. İstatistiksel Analizler

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

4.1. Tüm ve Kabuğu Uzaklaştırılan Keçiboynuzu Çekirdeklerine Uygulanan Bazı Tartım Sonuçları

4.2. Keçiboynuzu Gamlarının Nem İçerikleri

4.3. Keçiboynuzu Gamlarının Protein İçerikleri

4.4. Keçiboynuzu Gamlarının Kül İçerikleri

4.5. Keçiboynuzu Gamlarının Yabancı Madde İçerikleri

4.6. Keçiboynuzu Gamlarının Asitte Çözünmeyen Madde İçerikleri

4.7. Keçiboynuzu Gamlarının Viskozite Değerleri

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

ÖZGEÇMİŞ

EKLER


Kaynak: http://library.cu.edu.tr/tezler/6155.pdf

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu