Kasaplık Hayvanların Sınıflandırılması ve Besi Durumunun Saptanması ( Doç. Dr. Ömer ÇETİN )

2010 verilerine göre ülkemizde

125 ad. Kombina

91 ad. 1. sınıf mezbaha

82 ad 2. sınıf mezbaha

425 ad. 3. sınıf mezbaha

SIĞIRLARIN SINIFLANDIRILMASI

Kasaplık dana :1-12 aylık erkek veya dişi (1-6 aylık olanlar süt danası olarak isimlendirilir).

Kasaplık düve :1-2,5 yaşındaki doğurmamış dişi sığır.

Kasaplık inek :2,5 yaşının üzerindeki doğum yapmış dişi sığır

Kasaplık tosun :1-1,5 yaşındaki enenmemiş erkek sığır

Kasaplık boğa :1,5 yaşın üzerindeki enenmemiş erkek sığır

Kasaplık öküz :1 yaşın üzerindeki enenmiş erkek sığır.

Kasaplık sığırlar yaş durumuna göre genç sığır (3 yaşına kadar), ergin sığır (3-6 yaş arası), ve yaşlı sığır (6 yaşın üzeri) olarak da sınıflandırılabilirler.

SIĞIRLARDA BESİ DURUMUNUN TAYİNİ

Sığırlarda besi durumunun tayininde, el ile hayvanın belli kısımlarını yoklamakla da bir fikir edinilebilir. Bu kısımlara “kavram noktaları ” denir.

Kuyruk sokumu

Yağ yoklama noktasıdır. Pelvis kemiği sonundaki deri baş ve işaret parmakları arasında sıkıştırılarak kontrol edilir.


Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu